Brexit: Betydning for porteføljerne

Nyheden om Brexit-afstemningen har allerede haft store negative konsekvenser for de finansielle markeder i dag og vil forventeligt give store udsving de kommende uger. Formuepleje er klar at til købe op. Vores fonde rammes desværre også af kursfald, men vi mener, vi er godt positioneret til at stå igennem uroen. De blandede porteføljer Pareto, Safe, Epikur og Penta nyder tillige godt af stigninger på obligationsmarkederne. Således falder Pareto 0,3 procent, Safe cirka 0,4 procent, Epikur cirka 0,5 procent og Penta cirka 0,6 procent. Til sammenligning falder europæiske aktier cirka 6,3 procent, mens danske aktier falder cirka 2,9 procent.

Det er kommet bag på de finansielle markeder, at Storbritannien har stemt sig ud af EU, idet markederne de seneste dage er steget i forventning om det modsatte valgresultat.

Det betyder, at vi kommer til at se fald på aktiemarkederne over hele verden i dag. Men også de kommende uger vil de finansielle markeder været præget af den nye usikkerhed, som følge af Storbritanniens farvel til EU. Forhandlingerne med EU om udmeldelsen vil formentlig stå på de næste mange år og skabe usikkerhed - dog primært for den britiske økonomi.

Indtil nu er det engelske pund allerede faldet cirka 5 procent siden i går, de asiatiske aktier er faldet, mens aktierne i Europa ligeledes er ramt af kraftige kursfald.

Formueplejes porteføljer er positioneret til at stå igennem de næste ugers bølgegang på de finansielle markeder. Det vil primært være de europæiske aktier, som kommer i vælten, men også de øvrige globale aktiemarkeder vil blive negativt påvirket, dog i mindre omfang. Vores klassiske porteføljer Pareto, Safe, Epikur og Penta vil dog nyde godt af stigninger på obligationsmarkederne. Således falder Pareto cirka 0,3 procent, Safe cirka 0,4 procent, Epikur cirka 0,5 procent og Penta cirka 0,6 procent. Til sammenligning falder europæiske aktier cirka 6,3 procent, mens danske aktier falder cirka 2,9 procent.

Eventuelt købe op

Formueplejes investeringskomité er klar til at købe op i aktiemarkedet, hvis den vurderer, at prisfastsættelsen af aktierne kommer ned i et niveau, hvor der er et attraktivt afkastpotentiale. Samtidig følger vi markederne meget tæt og er klar til at reagere meget hurtigt ved uforudsete hændelser.

Med andre ord er det særdeles vigtigt, at man som investor ser på substansindholdet og baggrunden for eventuelle kraftige kursudsving den kommende tid. Og afstemningsresultatet giver i sig selv ikke anledning til, at vi fundamentalt ændrer syn på værdiansættelsen af de aktiver, vi har i porteføljerne.

Grundlæggende er det investeringskomitéens holdning, at Storbritanniens farvel til EU, ikke er befordrende for den langsigtede globale vækst, dog er Storbritannien ikke i en position, der afgørende kan true den globale vækst. Selvom europæisk vækst på kort sigt vil blive negative påvirket, så vurderer investeringskomitéen ikke, at Brexit vil true den langsigtede europæiske vækst. Alt i alt fastholder investeringskomitéen sine langsigtede positive forventninger til et årligt aktieafkast på mellem 5 og 10 procent for globale aktier.

Artiklen opdateres løbende. Senest opdateret: 24. juni 2016, kl. 15.55.

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>