Blog: Trump som præsident er positivt - for aktier

Min årlige studietur til USA i slutningen af september starter altid i Washington. Her møder jeg nuværende og tidligere kongresmedlemmer fra både det Republikanske og det Demokratiske parti samt en række politiske analytikere. Jeg har tidligere på min blog fortalt om, hvordan jeg oplever det politiske klima i Washington som iskoldt. Kløfterne og polariseringen i befolkningen har aldrig været større. Det er alvorligt, fordi USA står over for store økonomiske og sociale udfordringer, som kræver enighed og handling fra politisk side.

Der er brug for reformer, og den generelle opfattelse blandt amerikanerne er, at ingen af de to parter gør noget som helst for at lede landet. Der er derfor stor vrede og frustration hos en stor del af den almindelige befolkning. Det er vigtigt at erkende, hvis man vil prøve at forstå, hvorfor en stor del af de demokratiske vælgere ønskede at opstille Bernie Sanders - en erklæret socialist - som præsidentkandidat, og hvorfor Donald Trump til januar tages i ed som USA's 45. præsident.

Handlede på uro

Og jeg havde helt ærligt ikke forudset, at Donald Trump ville vinde præsidentvalget. Men, jeg anså det på den anden side heller ikke som usandsynligt. Hos Formuepleje havde vi i investeringskomitéen forberedt vores langsigtede investeringsstrategi, så vi kunne udnytte den markedsuro, der opstod på valgnatten i takt med, at det tegnede til at blive en valgsejr til Trump.

Efterfølgende har jeg som professionel investeringsstrateg skulle forholde mig nøgternt til den investeringsmæssige virkelighed. Og selvom Trump på flere områder bestemt ikke er min kop te, så er den trods alt ikke så ringe endda – faktisk forventer jeg forstærket amerikansk vækst og bedre rammebetingelser for aktier. I Formuepleje har vi derfor besluttet at øget vores aktieinvesteringer efter Donald Trumps valgsejr, da vi ser forbedrede muligheder for aktieafkastet på kort og mellemlangt sigt.

Positive markeder

Finansmarkederne er tilsyneladende enige i min analyse, idet både aktier, dollar og renter er steget pænt siden præsident- og kongresvalget den 8. november. Jeg tror, der er mere i vente i takt med, at det politiske dødvande, som vi har oplevet i Washington i de seneste 6 år af Obamas præsidentperiode, nu forhåbentlig ophører. Nu er der mulighed for et politisk tøvejr i Washington, hvor politikerne kan samarbejde om grundlæggende strukturelle problemer. Med et republikansk flertal i både Repræsentanternes Hus og Senatet får Kongressen nemlig den handlekraft, som Obama har manglet.

Der er indikationer på, at Trump ønsker forsoning med formanden for den republikanske gruppe i Repræsentanternes Hus, Paul Ryan, som han ellers ikke har haft et særligt godt forhold til. Lykkes det at skabe overordnet konsensus med Paul Ryan, er vejen banet for at få genstartet lovgivningsmaskinen i Washington, så Kongressen kan få vedtaget nye ekspansive tiltag og reformer af skattesystemet, sundheds- og immigrationsområdet samt uddannelsessystemet.

Derudover haster det med at træffe beslutninger om massive investeringer i infrastruktur. Donald Trump har under valgkampen lovet, at han vil investere over 500 milliarder dollar i USA's forfaldne infrastruktur.

Handelsrestriktioner truer

Men ikke alt er rosenrødt. Trump har også talt for toldmure over for både Asien og Europa, hvilket ikke er godt handlen og væksten hos hverken USA eller den øvrige verden. Europa kan se frem til øgede militærudgifter, og udenrigspolitisk kan Trump nemt blive en elefant i en glasbutik med øget geopolitisk uro til følge. Hvis USA med Trump for alvor træder tilbage som hele verdens politibetjent, kan det skabe en ny dynamik i Mellemøsten, Østeuropa/Rusland og Asien, der er svær at forudsige og kontrollere.

Klima-området vil givetvis komme til at fylde meget i forhold til de europæiske relationer – og her kan desværre forventes stilstand eller direkte tilbageslag. På kort sigt vil det ikke have økonomisk betydning, bortset fra de direkte berørte brancher. Men omvendt så tror jeg også, at der er grænser for, hvor langt Trump kan/vil gå på dette område. USA i dag teknologiførende inden for udviklingen af en række alternative energiformer som for eksempel elbiler. For mig virker det ikke sandsynligt, at Trump vil sætte udviklingen på dette område i stå i USA, mens resten af verden fortsætter udviklingen.

Så selvom finansmarkederne i øjeblikket har positive forventninger, og det har jeg da også, så har vi stadig til gode at se, hvordan USA vil spille rollen internationalt i forhold til både handels- og udenrigspolitik. En ting er jeg dog helt sikker på - det bliver ikke kedeligt at følge amerikansk politik og økonomi de kommende fire år.

Den økonomiske politik

Lad os prøve at løfte låget på det vi ved om Trumps økonomiske politik. Der er skattelettelser på vej til både virksomheder og husholdninger samt en plan med investeringer på over 500 milliarder dollar i USA's forfaldne infrastruktur. Det er positivt for virksomhedernes indtjening og dermed for aktiekurserne.

USA har en af verdens højeste selskabsskatter, som Trump i valgkampen har lovet at sænke fra 35 til 15 procent. Hvis det sker, kan det åbne for, at amerikanske selskaber hellere vil beskattes hjemme af den lavere sats, end den de betaler i udlandet. Det anslås, at cirka 15.000 milliarder kroner er parkeret i udenlandske datterselskaber på grund af den høje skat i USA. Sænkes skatten, kan det åbne for at en del af disse penge hjemtages, det øger USA’s skatteindtægter og dermed kan det være med til at finansiere sundhedsreformer, skattelettelser til borgerne og nye veje, broer, skoler, lufthavne, hospitaler med mere. Det vil yderligere øge virksomhedernes indtjening, aktiekurserne, væksten, lønningerne samt inflationen og dermed renten.

Centralbanken (FED) og pengepolitikken

Selvom noget kommer ind via det øgede selskabsskattegrundlag, så vil USA’s statsgæld stige, og det vil føre til stigninger i de amerikanske obligationsrenter. På længere sigt vil Trumps forventelige mere ekspansive finanspolitik betyde, at der kommer et øget inflationspres, hvormed FED vil øge tempoet og komme med flere renteforhøjelser i 2017. Jeg forventer, at der kommer en rentestigning i december og mindst to-tre stykker yderligere i 2017. Det er isoleret set dårligt for aktier, men da det sker på baggrund af øget økonomisk aktivitet, så vil det brede billede være, at det er positivt for aktier.

Donald Trump: Kandidaten vs. Præsidenten

Når jeg alt i alt hælder mest til de positive sider af Trump som præsident, så er det fordi, jeg grundlæggende forventer og tror, at præsident Trump vil være mere konstruktiv end præsidentkandidaten Trump.

I løbet af valgkampen var Donald Trumps excentriske personlighed og radikale udtalelser genstand for en – med rette – kritisk og ophedet debat, og det er de samme ekstreme holdninger, som i dag udgør de uklarheder og risikomomenter, der kan få afgørende betydning for fremtiden med præsident Trump ved roret. Jeg anerkender, at vurderer man Trump alene på hans valgkampagne og hans øvrige historie, er der ikke meget, der tyder på, at han bliver en god præsident for USA. Men jeg tror ikke, at Trump ønsker at gå over i historien som en tilfældig reality stjerne, som førte USA ind i en ny protektionistisk lavvækstperiode. Jeg tror tværtimod, at Trump håber på at blive USA’s bedste præsident og se sit ansigt hugget ind i klipperne på Mount Rushmore.

Mount Rushmore med præsident Trump

Meget afhænger af, om Trump handler, som han har proklameret under valgkampen, eller om han som præsident viser sig mere fornuftig og samarbejdsvillig. I lyset af den blødere og mere afdæmpede retorik, vi har hørt fra Donald Trump siden valget, hælder jeg til, at det er overvejende sandsynligt, at han vil være samarbejdsvillig. Det håb er også baseret på Trumps pragmatisme, hans evne til at tilpasse sig og hans tilsyneladende fravær af ideologiske bindinger. Det giver et stort råderum. Hvor det er muligt, at præsident Trump vil overlade det til en mere erfaren Kongres at gennemføre en forholdsvis fornuftig republikansk politik. Den indeholder ikke, at USA skal lukke sig ude af det internationale samfund med de negative konsekvenser, det vil have for den globale vækst og for de finansielle markeder.  

Som professionel investor vil jeg dog aldrig negligere risikoen for de negative sider og konsekvenser af en temperamentsfuld og uprøvet politisk person i spidsen for verdens største økonomi og mægtigste land. Så selvom en del peger i positiv retning, skal man i sin risikostyring huske, at virkeligheden kan blive en anden og mere dyster.

For mig at se er der kun én ting at gøre, nemlig at forholde sig nøgternt og realistisk til den virkelighed, der udspiller sig, forsøge at være på forkant med udviklingen og for alt i verden bruge sin sunde fornuft – så vidt muligt renset for al den støj, vi givetvis kommer til at opleve.

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>