Blog: Brexit – et drama i flere akter…

Et knebent flertal på 52 procent af briterne stemte den 23. juni for at forlade EU. Siden har britisk politik været kaos. Kendsgerningen er, at ingen kan besvare spørgsmålet om, hvad der nu skal ske. Der findes ikke fortilfælde at lære af, og briterne erkender i disse dage omfanget af konsekvenser.

Efter at min første rædsel havde lagt sig, nåede jeg frem til, at brexit måske ikke alligevel bliver et britisk farvel til EU. Afstemningen bliver bare første skridt i en udvikling, som med stor sandsynlighed ikke indebærer, at Storbritannien forlader EU.

Formalia først

De britiske politikere kan ikke ignorere resultatet af folkeafstemningen, men kendsgerningen er, at folkeafstemningen ikke er juridisk bindende for det britiske parlament.

Formelt er proceduren ifølge Lissabon-traktatens artikel 50, at den britiske regering skal indgive en ansøgning om udmeldelse af EU. Spørgsmålet er så, hvilken britisk regering, der gør det?

David Cameron træder tilbage som premierminister, for han vil ikke indgive udtrædelsesansøgningen til EU. Det overlader han til den kommende premierminister. Men kan de konservative i Storbritannien blive enige om en ny formand, eller ender det med et parlamentsvalg i utide?

Læg dertil, at begge partier er i ledelseskrise, så det er vanskeligt at få øje på, hvem der så påtager sig opgaven. 'Leave-politikere' i begge partier har bidraget til kaos ved ikke at fremtræde særligt afklarede om konsekvenserne.

Derfor kan der gå både uger og måneder, inden briterne formelt indgiver en udtrædelsesansøgning. I mellemtiden kan mange andre konsekvenser udvikle sig og påvirke resultatet af brexit-afstemningen.

Udmeldelse tager laaang tid

Fra det øjeblik udtrædelsesansøgningen er indgivet, har EU to år til at udforme de udtrædelsesvilkår, som briterne skal acceptere. Lissabon-traktaten giver dog mulighed for, at man kan forlænge den toårige forhandlingsperiode.

Jeg er helt overbevist om, at man ikke kan nå at forhandle en udtrædelsesaftale på plads på to år. Der vil sandsynligvis gå mindst fem år, og muligvis længere, inden en aftale klar. I hele perioden er Storbritannien fortsat medlem af EU.

Jeg har tidligere argumenteret for, at de politiske og økonomiske konsekvenser af brexit er uoverskuelige, både for Storbritannien og for EU. Det bliver overordentligt kompliceret at nå til enighed om en aftale, som både EU og Storbritannien vil være tilfredse med.

Den aftale, man når frem til, vil med stor sandsynlighed stille briterne langt ringere end i dag. Kan man udelukke, at briterne stemmer nej til udtrædelsesaftalen, når det går op for dem, hvor ringe de bliver stillet? Men meget kan ske inden da.

Et reformeret EU

Udfaldet af den britiske folkeafstemning kan være et 'wake up call' til regeringerne i EU. Brexit er en konsekvens af folkelig protest. Et alvorligt signal til politikerne om behovet for erkendelse af den lange afstand til befolkningerne i EU. For det er jo ikke bare i England, at protestbevægelserne vokser. EU har skuffet befolkningerne i mange lande, så nej-sigerne er stærkt repræsenterede i mange EU-lande, herunder Spanien, Ungarn, Østrig, Frankrig, Tyskland og Holland.

Politikerne har undervurderet vreden over manglende resultater - senest under flygtninge-krisen, og ikke formået at anerkende befolkningernes oplevelser af negative konsekvenser af EU-politik.

Derfor kan man ikke udelukke, at brexit tvinger politikerne til at redefinere EU til at være mere foreneligt med briternes ønsker - og formentlig også en hel del andre EU borgeres ønsker. Et reformeret EU kan ændre på briternes valg.

'En ommer'

En udmeldelse kan også blive blokeret, hvis skotterne og nordirerne ikke vil acceptere en samlet britisk udmeldelse af EU. Det vil de facto betyde, at England melder sig ud af Storbritannien, når landet melder sig ud af EU. Allerede nu tegner der sig et billede af, at denne konsekvens ikke stod klart for mange vælgere. Derfor er det sandsynligt, at briterne vil revurdere situationen, efterhånden som dette går op for befolkningen.

Noget tyder på, at mange 'leave-vælgere' ikke for alvor har troet, at afstemningen ville ende med dette resultat. Efterhånden som konsekvenserne går op for dem, og de oplever tøven hos de politikere, der anbefalede et 'leave', er det sandsynligt, at eftertanken breder sig.

Man kan ikke på nuværende tidspunkt vurdere, hvor udbredt det er, men et folkeligt krav om en ny folkeafstemning kan ikke udelukkes. På få dage har mere end 3,3 millioner briter skrevet under på krav om ny folkeafstemning. Der er mange og stærke tegn på, at afstemningen er 'en ommer'.

When the fat lady sings

Brexit-afstemningen er i så fald bare én scene i et langt drama. Handlingen vil udspille sig i mange akter i årene fremover, inden Storbritanniens eventuelle brud med EU nærmer sig en realitet. Meget kan ske.

Uagtet det chokerende resultat af den britiske afstemning, så er brexit langt fra givet. Der er mange, som skal på scenen, og dramaet er som bekendt aldrig overstået, før 'the fat lady sings'.

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>