Virksomhedsobligationer hos Formuepleje

Formuepleje udvider sin investeringsekspertise inden for virksomhedsobligationer og har for nyligt ansat et højt kvalificeret team af porteføljemanagere. Optimum, Pareto og Safe investerer for nærværende en lille del af porteføljen i virksomhedsobligationer.

Der er mange gode grunde til, at Formuepleje har ansat fire dygtige specialister til at investere i virksomhedsobligationer på vegne af investorerne. Den vigtigste er, at det forbedrer mulighederne for fortsat at levere attraktivt risikojusteret afkast, men det er også afgørende for at kunne tiltrække og udvikle dygtige porteføljemanagere og dermed skabe et topprofessionelt investeringsmiljø i kapitalforvaltningen. Adm. direktør Niels B. Thuesen har sammen med investeringsdirektør Leif Hasager ansat teamet, der tidligere var ansat hos Sparinvest.

"Det er helt essentielt for Formuepleje som kapitalforvalter, at vi kan skabe nogle rammebetingelser for investeringsteams af høj kvalitet, der betyder, at de ser Formuepleje som en attraktiv arbejdsplads. Det er naturligvis vigtigt for de investeringsresultater, vi skal levere til investorerne - og samtidigt for den udvikling og kvalitetssikring af Formuepleje, som blev igangsat efter finanskrisen," udtaler Niels B. Thuesen.

Bedre rammebetingelser

For lederen af virksomhedsobligationsteamet, Klaus Blaabjerg, er det afgørende for jobskiftet til Formuepleje, at hans team nu har fået bedre rammebetingelser, og at der er overensstemmelse mellem den nye arbejdsplads og teamets tilgang til pleje af virksomhedsobligationer.

"Hos Formuepleje kan vi udelukkende koncentrere os om at analysere, udvælge og overvåge virksomhedsobligationer. Vi har nu rent fysisk en stærk organisation, som består af dygtige kollegaer, der tager sig af alt det praktiske med handel, afvikling, administration og compliance, lige ved siden af. Som noget nyt modtager vi herudover også risikoanalyser på porteføljen som input til vores porteføljekonstruktion. Det er samlet set en meget stor hjælp i det daglige arbejde og betyder, at vi kan fokusere hovedparten af vores tid på pleje af investeringsporteføljerne," siger Klaus Blaabjerg.

Klaus Blaabjerg lægger også vægt på, at Formuepleje har en investeringskomité med stor erfaring samlet i én organisation. Teamet deltager sammen med den øvrige investeringsafdeling på møderne, hvor de modtager sparring og kommer med selvstændige analyser og bidrag til blandt andet komitéens arbejde med at optimere investeringerne inden for de forskellige aktivklasser.

"Det er meget inspirerende og givende for os som specialister på én aktivklasse - virksomhedsobligationer - at være med på møderne og modtage analyser inden for makroøkonomi, aktier og rentedannelse. Samtidig kan vi bidrage med specialviden inden for kreditobligationer, som komiteen ikke tidligere har haft lige så meget fokus på," siger Klaus Blaabjerg.

Renere investeringsstil

Et andet vigtigt tema for Klaus Blaabjerg og hans team er den investeringsstil, de nu kan forfølge mere rent. Før var stilen koblet op på en valuestrategi, der blandt andet skabte krav om en lav kurs/indre værdi hos de selskaber, de investerede i obligationer hos. Det vil sige fokus på, hvorvidt virksomhedens aktier handles billigt i forhold til de bogførte værdier. Tilsvarende var en konsekvens af valuestrategien, at der kun investeredes i selskaber med lav gæld i forhold til egenkapitalen, hvilket førte til fravalg af mange af de defensive selskaber, man gerne vil have, hvis økonomien dykker.

Hos Formuepleje spiller kurs/indre værdi ingen rolle ved udvælgelsen af selskaberne, idet teamet i stedet kan fokusere på virksomheder, som har et godt cash flow og kan nedbringe gæld. Virksomhedens gældsandel er også noget, man ser på, men det er ikke nødvendigvis en forhindring. Hvis virksomheden kan nedbringe gæld og kan tåle en nedgang i konjunkturerne uden at komme i problemer, som det for eksempel gør sig gældende for de fleste forsyningsselskaber, kan en sådan virksomhedsobligation sagtens finde vej ind i porteføljen. Til gengæld stiller Formuepleje nogle andre krav til risikohåndteringen.

"Helt generelt kan man sige, at vi har fokus på at investere i obligationer udstedt af virksomheder, der tjener penge, og som arbejder på at nedbringe gæld. Det er desuden centralt, at virksomheden ikke bruger sin indtjening på at berige aktionærerne på bekostning af kreditorerne," siger Klaus Blaabjerg.

Produktudvikling

To af teammedlemmerne, senior porteføljemanagerne Toke Hjortshøj og Peter Dabros, blev ansat i det sene efterår 2014, mens Klaus Blaabjerg startede ved årsskiftet. Den 1. april blev teamet komplet ved ansættelsen af chefporteføljemanager Sune Højholt Jensen. Foruden investeringerne via Optimum, Pareto og Safe kan Formuepleje tilbyde investorerne en dansk investeringsforenings- afdeling under navnet Absalon Invest High Yield, som også rådgives af teamet. I løbet af foråret forventes endvidere lanceret en ny søsterafdeling, som skal investere i virksomhedsobligationer udstedt af virksomheder beliggende i emerging marketslande.

Absalon Invest High Yield-obligationer

Ønsker du at investere rent i virksomhedsobligationer, kan det ske gennem såkaldte High Yield-obligationer via Absalon Invest. Det er Formueplejes nye kreditobligationsteam, der har udvalgt obligationerne og står for porteføljeplejen. Læs mere på formuepleje.dk, klik på "Afdelinger" og find dem på listen over de investerings- og kapitalforeninger.

Læs også
Virksomhedsobligtioner: Fordele for Formueplejes investorer

 

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>