Virksomhedsobligationer: Fordele for Formueplejes investorer

Udvidelsen af investeringsmulighederne hos Formuepleje sker konkret gennem Optimum, Pareto og Safe, hvor en lille del af realkreditobligationerne er udskiftet med virksomhedsobligationer. Dermed forbedres kundernes langsigtede risikojusterede afkast.

Hos Formuepleje kender vi godt citatet fra Det Nye Testamente: "Del dit Gods i syv otte Dele, thi du ved ej, hvad ondt der kan ske på Jorden." Det er ganske enkelt hele idéen bag risikostyring, og omsat til nutiden skal spredningen dels være på flere typer af aktivklasser, dels på mange enkelte værdipapirer. Samtidig skal sammensætningen af porteføljen hænge tæt sammen med en analyse af det forventede afkast i forhold til risikoen. Det er grundessensen i det, Formuepleje leverer til investorerne, og det betyder, at vi hele tiden forsøger at forbedre forholdet mellem det forventede afkast og risikoen. 

Virksomhedsobligationer i visse porteføljer

Det er netop risikospredning og muligheden for at sammensætte endnu mere attraktive porteføljer, der ligger bag Formueplejes beslutning om at udvide porteføljerne til også at omfatte virksomhedsobligationer. Samtidigt er vi opmærksomme på, at virksomhedsobligationer i stressperioder kan være meget lidt likvide. Derfor udgør de kun en mindre andel i de kapitalforeninger, hvor gælden er moderat - og indgår derfor slet ikke i Epikur og Penta, hvor gælden er størst. Det blev gennemført i begyndelsen af marts.

Afkast og likviditet

Der har været to overordnede hensyn ved investeringen i en ny aktivklasse. Det ene har været at tilføje et aktiv, der kan levere et attraktivt afkast fra obligationer, der er markant højere end det, som danske realkreditobligationer i øjeblikket kan give. Det forventede afkast på porteføljerne af virksomhedsobligationer, der allerede er investeret i, er cirka 5-6 procent efter omkostninger.

Men hvorfor så ikke investere det hele i virksomhedsobligationer? Det skyldes et andet og vigtigt hensyn til risikospredning og herunder krav til likviditet i de gearede porteføljer. En investering i virksomhedsobligationer er meget mindre likvid end en investering i danske realkreditobligationer. I tilfælde af kraftig uro på de finansielle markeder vil virksomhedsobligationer kun svært kunne handles, og hvis de kan, vil det være til lave kurser og dermed tab.

Derfor er det optimalt at have en lille del af formuen placeret i virksomhedsobligationer og da endda kun i Pareto og Safe, da gearingen og kravet til likviditet hos Epikur og Penta er for højt til, at virksomhedsobligationer kan blive en del af porteføljen. I Optimum er der ingen gearing, hvilket betyder, at kravet til høj likviditet er mindre.

Derfor kan der i princippet investeres betydelig mere end de aktuelt 10 procent af formuen. I Pareto, der kun har én gang gearing, investeres op til 10 procent af aktiverne i virksomhedsobligationer. I Safe er gearingen lidt højere, men fortsat moderat, og her er der en begrænsning på 5 procent af aktiverne. I Epikur og Penta er gearingen højere - her er derfor også det største krav til likviditet til enhver tid - og af samme grund investeres der slet ikke i virksomhedsobligationer.

Hvad er virksomhedsobligationer?

Virksomhedsobligationer er obligationer, der er udstedt af virksomheder på samme måde som statsobligationer er udstedt af stater. Virksomheder, der har brug for penge til at finansiere deres forretning eller nye tiltag, kan overordnet vælge tre finansieringskilder: Aktier, banklån eller virksomhedsobligationer.

Virksomhedsobligationerne udstedes typisk via de større investeringsbanker, som herhjemme primært er Nordea og Danske Bank. Mange af obligationerne bliver kreditvurderet/ratet af nogle af de store bureauer som Moody's, Standard & Poor's eller Fitch. Obligationerne har en løbende kuponrente og typisk en løbetid på 5-10 år. Men til forskel for statsobligationer er virksomhedsobligationer betydeligt mere komplicerede.

Det skyldes for det første, at investor skal lave en meget grundig kreditanalyse af virksomheden, fastlægge værdien af eventuelle sikkerheder og læse og analysere obligationsbetingelserne, der ofte er på flere hundrede sider. Afkastet kommer ligesom fra enhver anden obligation fra kuponrente og kursgevinst. Obligationerne bliver ofte noteret på en børs, men de omsættes betydeligt mere sjældent end en aktie og er derfor mindre likvide end en stor børsnoteret aktie eller en stats- eller realkreditobligation.

Læs også
Virksomhedsobligationer hos Formuepleje

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>