Vækstbekymringer sender aktierne ned

Over de seneste børsdage er de globale aktiemarkeder blevet ramt af tiltagende bekymringer om lavere vækst som følge af den devaluering, Kina initierede for et par uger siden. Formuepleje mener, at der er tale om frygt og øget ulyst til risiko og fastholder derfor allokeringen i de blandede porteføljer.

Opdateret den 24.8.2015, kl. 16:05

Der var flere samtidige negative nyheder, der ramte finansmarkederne i sidste uge - en udvikling, som er fortsat ind i denne uge med yderligere aktiekursfald til følge.

Formuepleje fastholder allokering

Aktienedturen betyder stigende obligationskurser og dermed lavere renter, hvilket er positivt for obligationsdelen i Formueplejes gearede og blandede porteføljer. Aktiekursfaldene er selvsagt negative, og Formuepleje har desværre ikke været i stand til at forhindre den negastive udvikling for porteføljerne, men vi mener, at man som langsigtet investor bør se igennem de aktuelle kursudsving.

Formuepleje fastholder derfor aktuelt den overordnede allokering mellem aktier og obligationer i porteføljerne, idet Investeringskomitéen ikke har ændret syn på den langsigtede økonomiske udvikling.

Bekymring for væksten

Den primære årsag til den aktuelle aktienedtur kommer fra Kina, der for et par uger siden devaluerede sin valuta med cirka 4 procent.

Det har affødt bekymring for væksten i den kinesiske økonomi og frygt for, at den kinesiske vækst aftager endnu mere, end de aktuelle nøgletal viser. Denne udvikling har fået råvarepriserne til at falde generelt, herunder også olieprisen, hvilket har skabt fornyet bekymring og aversion mod risiko.

Formuepleje vurderer, at markederne er mere negative over for udsigterne for Kinas økonomi, end hvad der realøkonomisk aktuelt forekommer at være berettiget. Kinas devaluering skete for gøre valutaen mere markedsbestemt. Det understøttes af, at den kinesiske valuta ikke yderligere er blevet svækket siden devalueringen forrige uge, og at den aktuelle handelsvægtede kurs er 10 procent højere end for et år siden.

Devaluering skaber frygt

Konsekvenserne af den kinesiske devaluering har spredt sig til de emerging markets-lande, der har stor gæld i dollar, idet deres valutaer også er blevet svækket, hvilket teknisk set har den effekt, at det øger dollargælden målt i lokalvaluta. Sammen med de faldende råvarepriser lægger det et yderligere negativt pres på væksten i en del af disse lande med frygt for opblussen af gældskrisen i emerging markets.

Markederne frygter, at en eventuel yderligere kinesisk devaluering vil kunne tage luften ud af den ekspansive pengepolitik, som blandt andet Den Europæiske Centralbank aktuelt fører for at øge den europæiske vækst. Alt i alt har den kinesiske devaluering skabt vækstbekymring og panik hos en lang række markedsdeltagere. Vi mener, der er tale om en klar overreaktion, da præmisserne for det globale vækstbillede ikke har ændret sig. Derfor skal man som investor se igennem uroen.

At vi samtidig ser kraftige bevægelser i de lokale kinesiske A-aktier skyldes spekulation fra private kinesiske investorer for lånte penge. En lang række restriktioner er blevet pålagt disse aktier i forsøg på at kontrollere markedet. Nedgearingen foregår i øjeblikket, men kursreaktionerne forstærkes af ovenstående udfordringer.

Roen skal komme fra USA

"Redningen" skal komme fra USA, som aktuelt oplever god, men dog moderat vækst. En af måderne, som USA kan understøtte de aktuelle udfordringer på, er ved at udskyde en stigning i Den Amerikanske Centralbanks styringsrente i år. Yderligere er det Formueplejes opfattelse, at centralbankerne er klar til at understøtte fortsat global vækst.

Grundlæggende udviser den amerikanske økonomi positive takter, idet den netop overståede regnskabssæson viste fornuftig fremgang i indtjeningen, dog ikke for sektorerne Energi og Materialer.

 

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>