US-rentehop præger markederne

Siden ECB skuffede finansmarkederne med en mindre pengepolitisk lempelse end forventet, er kurserne på finansmarkederne sivet i takt med, at priserne på olie og råvarer også er faldet. Investeringskomitéen vurderer, at den negative udvikling blandt andet skyldes spændingen op til, at den amerikanske centralbank forventeligt hæver renten på onsdag.

Siden 3. december, hvor ECB skuffede markederne med en mindre lempelig pengepolitik end forventet, er finansmarkederne blevet ramt af svaghed. Jobrapporten dagen efter var tilfredsstillende, men gav markedet en stærk forventning om, at den amerikanske centralbank vil hæve renten onsdag aften den 16. december. 

Den seneste uge har markederne desuden reageret negativt på en genopblussen af frygt for lavere kinesisk vækst, en frygt som Formueplejes investeringskomité ikke mener er berettiget.

Den forventede rentestigning i USA kan sidst på ugen skabe udsving på finansmarkederne, hvis den indfries. Her vil ikke bare aktier og obligationer blive påvirket, men også og især dollaren.

Den 3. december steg euroen meget hurtigt 3 procent over for dollaren, og en lignende hurtig kursbevægelse for dollar kan ikke udelukkes. Selvom rentestigningerne er indlejret i forventningerne, forventer investeringskomitéen, at der vil komme en positiv markedsreaktion.

Fastholder eksponeringerne
Formueplejes investeringskomité vurderer, at den aktuelle negative stemning i høj grad skyldes usikkerhed omkring effekterne af den forventede rentestigning fra den amerikanske centralbank.

Komitéen vurderer under et, at der aktuelt er tale om forbigående effekter, der ikke rokker afgørende ved komitéens langsigtede positive forventninger til et fortsat solidt økonomisk opsving i USA og Europa. Komitéen fastholder derfor den aktuelle eksponering i de blandede porteføljer.