Spar skatten på udbytte

Det er ved at være sæson for udbytter fra investeringsforeninger med udloddende afdelinger, og for mange investorer bør det give anledning til skatteplanlægning. Udbytte kan nemlig have store skattemæssige konsekvenser og er derfor ikke altid så attraktivt, som det ser ud.

Det seneste års positive afkast på aktier og obligationer betyder, at investeringsforeninger i løbet af foråret vil udlodde store udbytter til investorerne. Udbytte, som udbetales fra udloddende investeringsforeninger, er lovbestemt og sker blandt andet på baggrund af det realiserede afkast, som foreningen har skabt. Men som investor kan udbyttet blive en dyr fornøjelse, hvis ikke man optimerer og gør sig nogle vigtige overvejelser i forbindelse med sine skattemæssige forhold. 

To typer investeringsbeviser

Investeringsafdelingerne vil typisk have to investeringsbeviser i perioden op til udlodning af udbyttet:

  1. Et investeringsbevis med ret til udbytte
  2. Et investeringsbevis uden ret til udbytte (det såkaldte x-kupon bevis)

Et x-kupon-bevis er et investeringsbevis til en afdeling, hvor man ikke har ret til det udbytte, som afdelingen har optjent det seneste regnskabsår, men derudover har man nøjagtig samme afkastmuligheder og risiko, som man ville have som ejer af et bevis i den almindelige afdeling. Udbyttet udbetales efter afdelingens generalforsamling, og når det er sket, sammenlægges de to beviser igen til én afdeling.

Som investor er det interessant at se på, hvilken afkastform der er mest fordelagtig, når man påtænker at investere i eller allerede har beviser i foreninger, der udlodder udbytte.

Fordelene ved at købe x-kupon-afdelinger

Ved at investere i en x-kupon-afdeling kan man undgå at få udbytte kort tid efter, at man har investeret pengene. Det er en fordel, da man herved undgår at skulle geninvestere udbyttet, og dermed sparer man omkostningerne i den forbindelse. Derudover undgår man at skulle betale udbytteskat af den del af det investerede beløb, som er blevet udloddet som udbytte.

Særligt for selskaber

I de tilfælde, hvor investor er et selskab (A/S eller ApS), kan udbytte ikke modregnes i tidligere fremført tab på porteføljeaktier. På den måde er det en fordel for selskaber at købe x-kupon, fordi de undgår at få et udbytte kort tid efter, de har investeret.

Det kan være hensigtsmæssigt for et selskab at lægge om ved at sælge sine nuværende udloddende investeringsforeninger og købe x-kupon i foreningen for samme beløb, fordi det vil ændre selskabets afkast fra udbytte til kursgevinst. Har selskabet tidligere tab på porteføljeaktier (underskudssaldo), vil man kunne modregne dette tab i en eventuelt realiseret kursgevinst.

Eksempel - private investorer:

En privat investor køber i februar 10.000 beviser i en udbyttebetalende forening. Kursen er 100 kroner pr. bevis, og den samlede anskaffelsessum er 1.000.000 kroner. I april bliver der udbetalt udbytte i foreningen, og dette sker med 20 kroner i udbytte pr. bevis. Det får kursen til at falde fra 100 til 80. Herefter ejer investoren beviser for 800.000 kroner, og samtidig får han udbytteudbetaling på 146.000 kroner, og der er tilbageholdt udbytteskat på (27 procent) 54.000 kroner. Investeringen udgør herefter kun 800.000 kroner på meget kort tid. Indirekte kan man sige, at investoren får en del af anskaffelsessummen tilbagebetalt som skattepligtigt udbytte.

Havde investoren i stedet investeret i en x-kupon-afdeling uden ret til udbytte, ville investoren nu kunne købe beviser til samme værdi, men efterfølgende undgå det skattemæssige udbytte og efterfølgende først få udbytte året efter.

Eksempel - selskaber som investorer:

Er investor et selskab, kan det som ved en privat person være en fordel at købe x-kupon. På den måde får man altså ikke udbytte det år, man indtræder, men først det efterfølgende år.

Et selskab ejer 10.000 beviser i et udloddende investeringsforeninger. I april bliver der udbetalt udbytte i afdelingen, og dette sker med 20 kroner i udbytte pr. bevis. Som ved ovenstående eksempel vil selskabet få et udbytte på 200.000 kroner. Heraf vil der blive tilbageholdt udbytteskat på 22 procent. Selskabet vil ikke kunne modregne udbyttet på 200.000 kroner i et tab på porteføljeaktier.

Havde selskabet inden udlodningen ombyttet sine beviser i den udloddende investeringsafdeling til beviser i en x-kupon-afdeling ville selskabet nu kunne få en kursgevinst i stedet for udbytte. Denne kursgevinst vil selskabet kunne modregne i tidligere års tab på porteføljeaktier (nettotabskonto).

X-kupon i Formuepleje

I investeringsforeningerne Absalon Invest og CPH Capital er det muligt at købe beviser i afdelinger uden ret til udbytte. Via Formuepleje er det muligt at omlægge CPH Capital til indre værdi. På den måde kan man undgå spreadet mellem indløsningspris og emission.

Har du spørgsmål i forbindelse med den skattemæssige behandling af afkast og udbytte i forbindelse med dine investeringer, eller vil du vide mere om mulighederne for at investere i x-kupon-beviser i Formueplejeforeningerne, er du velkommen til at kontakte en af Formueplejes rådgivere på info@formuepleje.dk eller 87 46 49 00.

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>