SKAT: Fejlregistreringer i selvangivelsen 2014

Formuepleje har de seneste dage desværre erfaret, at SKAT i nogle tilfælde ikke har registreret bevægelser og beholdninger af Formueplejeaktier/-investeringsbeviser i årsopgørelsen for 2014 korrekt.

Formuepleje har de seneste dage været i kontakt med en række investorer, der har undret sig over forskellige typer af manglende registreringer og fejlagtige opdateringer af deres beholdninger på deres årsopgørelse for 2014.

Vi er nu i fuld gang med at identificere de forskellige fejlregistreringer. På dette grundlag retter vi henvendelse til SKAT med henblik på få rettet de enkelte årsopgørelser. Derfor beder vi jer om at have tålmodighed og afvente mere information fra Formuepleje.

Inden månedens udgang vil Formuepleje gøre status på processen på formuepleje.dk.

Kontakt os

Har du konstateret fejl eller manglende registreringer af dine beholdninger af Formueplejeaktier og/eller -investeringsbeviser, kan du kontakte 

Formuerådgiver Gitte Brøgger Led, telefon 87 46 49 84.
Mail gitte.broegger.led@formuepleje.dk

Formuerådgiver Henrik Jackerott, telefon 87 46 49 34.
Mail henrik.jackerott@formuepleje.dk

Læs mere om den skat, der betales i forbindelse med investering i Formueplejeforeningerne.