Pensionsopsparing: PAL-afgiften trækkes den 15. januar

Torsdag, den 15. januar 2015 trækker de danske pengeinstitutter PAL-afgiften for 2014 på kundernes pensionsopsparingskonti.

Afgiften udgør 15,3 procent og beregnes efter lagerprincippet, hvilket vil sige summen af den realiserede og urealiserede gevinst. Hvis der samlet er et tab overføres denne negative saldo til næste år, hvor den modregnes i en eventuel gevinst.

Hvis pensionskontoen som følge af betalingen af PAL-afgiften går i overtræk, kan det dækkes ind ved enten at sælge nogle af de værdipapirer, ordningen er investeret i, eller ved at indbetale.