Optur i oktober

Oktober har i den grad været præget af centralbankerne. Netto har signalerne fra centralbankcheferne resulteret i stigende aktiekurser, faldende renter og stigende US dollar.

Læs månedsstatus som pdf

Divergerende opfattelser

I Europa fik centralbankchef Mario Draghi (ECB) vendt sine ord på den mest lempelige måde muligt uden rent faktisk at love noget. Overgangen fra tidligere at have ytret, at yderligere rentesænkninger var "utænkelige", til på det seneste rentekomitémøde at sige, at rentesænkninger "blev diskuteret", var noget markederne reagerede kraftigt på. Markederne forventer nu, at ECB lemper yderligere i december, og den forventning har fået renterne til at falde. Samtidig og af samme årsag faldt EUR over for US dollar.

Da Nationalbanken i Danmark oftest skygger rentebevægelserne i ECB, faldt også de korte danske renter. Det betyder, at flexlånere nu igen har udsigt til at få negative renter til næste auktion senere på måneden (før administrationsbidrag og kursskæring).

Hos den amerikanske centralbank (FED) var der anderledes hårde toner. I modsætning til både ECB og det forrige FEDrentemøde i september lægger FED nu op til, at en renteforhøjelse til december er sandsynlig. Væk var bekymring over udviklingen i Kina og eventuelle konsekvenser for amerikansk økonomi. Sandsynligheden for en rentestigning til december er derfor steget markant, hvilket også medvirkede til at styrke US dollar over for EUR.

I Kina var centralbanken (PBOC) desuden på banen med lempelser som en reaktion på frygten for opbremsning i den kinesiske økonomi.

Centralbanker bag fornyet aktieoptimisme

Efter flere uger med meget høj risikoaversion så man i oktober et skifte i opfattelsen af aktierisiko. Positive meldinger fra blandt andet den europæiske og kinesiske centralbank var medvirkende til fornyet optimisme i aktiemarkedet samt markante rente- og valutabevægelser. Både amerikanske, japanske og specielt europæiske indeks oplevede positiv udvikling med afkast på op imod 12 procent.

Oktober har også været kendetegnet ved høj aktivitet med hensyn til rapportering af regnskaber for 3. kvartal. På det helt overordnede plan har indtjeningen overrasket positivt, mens omsætningsudviklingen indtil videre har skuffet i forhold til markedets forventninger.

Sundheds- og IT-selskaber har været blandt de positive overraskelser, hvor udviklingen specielt har været trukket af de større selskaber. På det absolutte niveau er det primært Energi- og Materiale-sektorerne, der trækker ned som følge af massivt prispres over det seneste år. Korrigeres der for disse sektorer, er både indtjenings- og omsætningsudviklingen positivt for 3. kvartal 2015 sammenlignet med samme periode sidste år. Formueplejeforeningernes aktieportefølje har i oktober genereret et samlet afkast på 7,8 pct. før omkostninger, hvilket var 1,15 procentpoint dårligere end det generelle marked.

Læs månedsstatus som pdf

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>