Optimum, Pareto og Safe investerer i virksomhedsobligationer

Optimum og de to konservativt gearede porteføljer Pareto og Safe vil fremover investere en mindre del af deres formue i virksomhedsobligationer. Formålet er at forbedre porteføljernes samlede afkast og risikoegenskaber til gavn for investorernes langsigtede afkast.

De klassiske Formueplejeforeninger Optimum, Pareto, Safe, Epikur og Penta er med afkast på mellem cirka 3 og 13 procent kommet fornuftigt fra start i 2015. Selvom omkring 70 procent af aktiverne er investeret i danske realkreditobligationer, er langt det meste af afkastet i 2015 trukket af aktiemarkedet.

Forstærker det forventede afkast
"Det ekstremt lave renteniveau på stats- og realkreditobligationer betyder, at vi i Formueplejes investeringskomité har besluttet at begynde at udnytte den investeringsramme, vi har, ved at investere i virksomhedsobligationer via Optimum, Pareto og Safe," siger direktør og medlem af investeringskomitéen Søren Astrup.

Det forventede afkast for virksomhedsobligationer er aktuelt cirka 5 procent efter omkostninger, og fordi risikoen er anderledes end ved investering i globale aktier og danske realkreditobligationer, opnår investorerne et højere forventet afkast fra en aktivtype, der - for hele porteføljen - øger det forventede afkast, uden at der sker en forøgelse af den samlede risiko.

"Men da andelen i virksomhedsobligationer er forholdsvis beskeden giver det ikke umiddelbart anledning til, at vi ændrer foreningernes varedeklarationer med hensyn til forventet afkast og risiko", forklarer Søren Astrup.

Begrænset del af porteføljen

Alt i alt er det dog kun en lille del af foreningernes investeringer, der vil blive investeret i virksomhedsobligationer. Optimum og Pareto har hver især mulighed for at investere op til 10 procent af aktiverne, mens det kun er 5 procent for Safe. At andelen for Safe er mindre skyldes, at likviditeten i virksomhedsobligationer ikke er så høj som for eksempel for aktier. Her viser vores risikoanalyser, at Safe kun bør have en mindre andel. Det betyder også, at der som følge af den dårligere likviditet ikke vil blive investeret i kreditobligationer i Epikur og Penta, som anvender lån på henholdsvis tre og fire gange investorernes indskud.

Virksomhedsobligationer

Der vil blive investeret i to typer af virksomhedsobligationer. Den ene er såkaldte High Yield-obligationer udstedt af virksomheder over hele verden. Det er obligationer, der opnår afkast fra dels den løbende rentebetaling, dels fra førtidige kursgevinster ved opgraderinger af virksomhedernes kreditrating. Der investeres i obligationer, som er ratet mellem BB+ og B-, hvilket er obligationer med en kreditkvalitet lige under Investment Grade.

Den anden type virksomhedsobligationer er obligationer udstedt af virksomheder i emerging markets-lande. Det vil både være High Yield-obligationer og højere kreditratet såkaldte Investment Grade-obligationer. Disse obligationer er kendetegnet ved at være udstedt af virksomheder i lande, hvor der er en høj vækst og derfor mulighed for et attraktivt afkast i forhold til risikoen. Det kan være lande som Tyrkiet, Colombia, Ungarn, Indonesien, Filippinerne og Mexico. Valutakursrisikoen vil langt overvejende blive afdækket inden for begge obligationstyper.

Det er kapitalforvaltere i Formuepleje, der står for udvælgelsen af de enkelte virksomhedsobligationer og sammensætningen af porteføljerne. Teamet, der i øjeblikket består af tre højt specialiserede porteføljemanagere, har mange års erfaring med analyse og udvælgelse af kreditobligationer og har dokumenteret kvalitet i deres historiske afkastperformance.

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>