Ny investor i Formuepleje: Det første møde

”Formuepleje” står der på siden af bygningen. Han genkender navnet. Det er det rigtige sted. Han træder indenfor, ser sig omkring og hilser på den mand, der går ham i møde. En time senere forlader han bygningen samme vej, som han kom ind. Han betragter navnet igen. Og nu kender han historien bag.

Senior formuerådgiver Mads Christensen tegner lidt. Han fortæller om Formueplejeforeningerne og klikker sig ind på formuepleje.dk for at vise eksponeringen overfor de aktuelt ti største aktieposter. Han taler om Formueplejes koncept og DNA og diskuterer værdien i at investere ud fra en god blanding af klassisk porteføljeteori og sund fornuft.

Overfor sidder nemlig en måske fremtidig investor med armene over kors. Han kender ikke Formuepleje, men efter at have været selvstændig erhvervsdrivende gennem mange år har han nu solgt flere af sine virksomheder, og det har gjort ham til et interessant kundeemne for diverse kapitalforvaltere og investeringsforeninger. Hver uge bliver han ringet op af en række investeringsfirmaer, der har "et godt tilbud", som de kalder det, og oftest får de en mere eller mindre høflig version af svaret "tak, men nej tak".

For som så mange andre har denne mand gennem en årrække selv forvaltet sine penge og med succes investeret i blandt andet fast ejendom og aktier, han ud fra sund fornuft har vurderet til at have potentiale for vækst og gode afkast. Med den strategi har han med svingende resultater formået at skabe tilfredsstillende afkast.

Alligevel har Formuepleje Safes høje, forholdsvis stabile afkast og lange track-record vækket hans nysgerrighed. Derfor har han sagt ja til et møde med Formuepleje, men det er med en vis portion skepsis og en masse forbehold, at han tilbagelænet i en stol hos Formuepleje i Hellerup betragter Mads Christensen, som forklarer, hvad det vil sige at være investor i Formueplejeforeningerne.

Jysk troværdighed

"Det er nemt at lade sig lokke, når finansielle virksomheder fremlægger deres imponerende resultater, men når man kigger en ekstra gang, viser det sig ofte, at deres historik er meget kort. Det tyder på, at de flotte afkast er baseret på held og ikke på en gennemtestet strategi og koncept," lyder det overbærende fra den anden side af bordet.

Det kræver dog ikke andet end et par klik på formuepleje.dk at vise Formueplejes afkast over en 27-årig periode, men Mads Christensen er ikke overrasket over den skepsis, der i starten af mødet nærmest lyser ud af den måske kommende investor. For som han siger, er det altid fornuftigt at tage de kritiske briller på, når man skal evaluere hvilken som helst investering, og det gælder i høj grad også, når det kommer til valget af kapitalforvalter.

"Når vi møder nye mennesker og potentielle kunder, ved vi godt, at mange af dem dagligt bliver kimet ned af sælgere, der har et godt tilbud eller en frisk idé til gode investeringsprojekter. Det er selvfølgelig med til at gøre vores arbejde en smule sværere, for mange har hørt historien om det gode afkast fra andre så mange gange, at vi bliver nødt til virkelig at lægge os i selen for at fortælle vores historie på en reel og ærlig måde, så det bliver tydeligt, hvordan vi adskiller os fra andre i branchen. For det gør vi," forklarer Mads Christensen.

Navnet Formuepleje har en lang historie, og det er efterhånden blevet et velkendt navn i hele landet. De senere år er der sat mange ressourcer ind på at styrke rådgivningskompetencerne og den fysiske tilstedeværelse både i Jylland og på Sjælland.

I dag har 28 medarbejdere deres daglige gang i lokalerne ved Tuborg Havn, hvor de arbejder for at oplyse om investeringskonceptet. Derudover afliver de myterne, der opstår, når medierne skærer alle investeringsforeninger over én kam, og forklarer, hvordan en investering i Formuepleje kan bidrage positivt til kundernes porteføljer.

Flere heste reducerer risikoen

For selvom nogle investorer rent afkastmæssigt faktisk klarer sig rimeligt på egen hånd uden at støtte sig til finansielle teorier og økonomiske modeller, er der alligevel noget at hente ved at investere i Formueplejeforeningerne.

Mads Christensen har forklaret konceptet, og hvordan Formueplejes unikke struktur og opbygning gør, at den klassiske porteføljeteori kan overleve og performe i praksis, og på den anden side af bordet begynder investoren at løsne op for sine korslagte arme. Det skeptiske blik i øjet bliver erstattet af koncentration, og han nikker og lytter interesseret, mens Mads Christensen nu fortæller, hvordan man markant kan nedbringe risikoen for den samlede portefølje ved at sprede sine investeringer på forskellige aktivklasser.

For selvom man som privat investor kan have succes og opnå flotte afkast på egen hånd, er langt de færreste opmærksomme på deres individuelle risikoprofil og på at opretholde den oprindelige fordeling mellem de forskellige aktiver, når de bevæger sig i en portefølje. Er aktierne steget meget, udgør de en større del af den samlede portefølje, end man oprindeligt havde besluttet sig for, og dermed får man en højere risiko end den, man havde lagt sin strategi efter.

"Det er vigtigt, at man løbende vurderer sin portefølje, så den hele tiden passer til den ønskede risikoprofil. Det betyder ikke nødvendigvis, at man hele tiden skal omlægge sin portefølje ret meget, men mere at man som investor har en fast strategi for det," siger Mads Christensen og tilføjer:

"Det giver jo rigtig god mening at sælge aktier, der er blevet dyre, og enten købe billige eller sælge dyre obligationer for så at købe billige aktier. Pointen er, at man skal sørge for at have den samme eksponering, når markedet stiger, som når markedet falder. Populært sagt handler det om, at styre efter sin risiko og ikke efter afkastet, som mange investorer har tendens til for tiden. De søger desperat efter afkast, fordi traditionelle obligationer giver så lidt."

Individuel rådgivning

Mads Christensen møder ofte to typer investorer i sit arbejde. Den første er investorer, der ikke interesserer sig specielt for investering, og som ønsker, at andre overtager ansvaret for forvaltningen af deres formue. Mange af dem vælger at blive fuldmagtskunder, hvilket betyder, at de giver Formuepleje mandat til at passe hele deres portefølje, efter at risikoprofilen er nøje fastlagt.

Den anden type er personer, som går meget op i investering, og som interesserer sig for nøgletal og den samfundsmæssige udvikling, og de udvælger investeringsobjekter, de vurderer, har potentiale for et godt afkast på baggrund af den viden, de løbende tilegner sig.

Efter mange års erfaring med investeringsrådgivning er Mads Christensen ikke i tvivl om, hvilken investortype han har med at gøre i dag:

"Jeg kommer højst sandsynligt ikke til at indgå en aftale med ham, hvor vi skal passe hele porteføljen lige nu. Han vil gerne handle selv og styre tingene."

Men det betyder ikke noget, for sådan er der faktisk mange af Formueplejes investorer, der har det. De har valgt at placere deres midler i forskellige investeringsforeninger, selskaber og banker og bruger Formueplejeforeningerne som et supplement og et redskab til at reducere risikoen uden at sænke det forventede afkast.

Uanset om man vælger at indgå en porteføljeaftale eller et mere passivt samarbejde med Formuepleje, har alle større investorer mulighed for at benytte sig af Formueplejes faglige kompetencer og ressourcer og modtage gratis rådgivning på privatøkonomiske forhold - også dem, der rækker ud over Formueplejes egne produkter.

"Vi vil altid gerne rådgive omkring pension og hvilken måde, en kunde skal spare op på. Det giver noget troværdighed, når kunden ved, at jeg ikke er ude på at sælge ham noget, men blot rådgiver ham om, hvad der er det bedste for ham," forklarer Mads Christensen.

Han tilføjer, at Formuepleje også stiller sig til rådighed som faglig sparringspartner, der kan bidrage med nye perspektiver, ideer og inspiration til interessante investeringsmuligheder, som investoren måske ikke selv havde overvejet.

Men hvordan gik det så? Fik Formuepleje en ny investor? Ja, det ved vi ikke endnu, for det tager tid at opbygge gode relationer:

"I bund og grund handler det om tillid, og det er noget, vi som rådgivere skal gøre os fortjent til. Derfor kræver det typisk et par møder, før vi i sidste ende kommer med en konkret anbefaling til den enkelte kunde," siger Mads Christensen.

Har du lyst til at høre mere om mulighederne for investeringsrådgivning, er du altid velkommen til at kontakte Formuepleje. Vi giver også gerne en aktuel markedsvurdering og udpeger de områder, hvor vi vurderer, der aktuelt er størst værdi at hente på de finansielle markeder.

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>