Negative renter og positive forventninger

For anden måned i træk faldt de danske renter til et historisk lavt niveau. Det har betydet, at det nu i tiltagende grad er muligt at finansiere sig ved negative renter, og selvom der var store udsving på de europæiske aktiemarkeder, endte de alligevel stabilt og med positive forventninger til fremtiden.

Læs månedsrapporten som pdf.

Negative lånerenter

For en dansk obligationsinvestor var det altoverskyggende fixpunkt i februar 2015 den danske centralbank, Nationalbanken. Nationalbankens politisk fastsatte mål er at holde den danske krone (DKK) stabil over for euroen (EUR), og i den forgangne måned blev Nationalbanken presset hårdt af investorer, der ønskede at købe DKK, hvilket styrkede DKK markant over for EUR. I pressen blev der skrevet ivrigt om, at det var udenlandske valutaspekulanter og hedgefunde, der ville "teste" Nationalbankens vilje og evne til at forsvare kronen.

Hos Formuepleje er vi overbeviste om, at det i virkeligheden drejede sig om danske investorer, der - belært af schweizerfrancens himmelflugt - ønskede at afdække den valutakursrisiko, man har, når man har købt aktier og obligationer i udenlandsk valuta. Uanset årsag, så vaklede Nationalbanken ikke, men valgte i stedet at sætte indskudsbevisrenten yderligere ned til -0,75 procent - et lavpunkt, der i verdenshistorien kun er tangeret af den schweiziske nationalbank.

Samtidig satte Nationalbanken gang i den elektroniske seddelpresse og opkøbte udenlandsk valuta for langt over DKK 100 mia. Resultatet blev, at kronen mod slutningen af måneden svækkedes markant (se figur). Ud over faldende obligationsrenter betød Nationalbankens ageren, at Formueplejeforeningerne nu igen får penge for at låne penge - helt uden valutakursrisiko.

Grækenland stjal overskrifterne

Den europæiske gældssituation og herunder Grækenlands forhandlinger med Trojkaen trak overskrifter i februar. I relation til europæiske og globale aktier skabte forhandlingerne og den manglende afklaring usikkerhed og deraf medfølgende kursudsving.

Forhandlingerne endte mere eller mindre som ventet, hvilket har haft en positiv effekt på de græske og sydeuropæiske aktier samt en faldende volatilitet på de øvrige markeder. Med andre ord har den græske situation ikke ændret billedet af et europæisk aktiemarked i hopla trukket af forventningerne til det kommende pengepolitiske program fra ECB.

I modsætning til januar har de amerikanske aktier også bidraget til den globale fremgang på markederne. Fremgangen er dog begrænset, og afkastspændet til Europa er fortsat markant. Baggrunden skyldes måden, hvorpå markedsafkastet i de to regioner genereres. I USA er det "back to basics", hvor det er efterspørgsel efter virksomhedernes produkter og services, der skal trække afkast. I Europa er det forventningen om, at de pengepolitiske stimuli fremadrettet vil få en positiv effekt på virksomhedernes indtjening, der trækker aktieafkastet i øjeblikket.

Formueplejeforeningernes aktieportefølje har i februar genereret et samlet afkast på 7,0 procent, hvilket var 0,50 procentpoint bedre end markedet som helhed.

Læs månedsrapporten som pdf.

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>