Merkur - den stabiliserende hjørnesten

Formålet med at investere langsigtet er at opnå bedst muligt afkast i forhold til risikoen. Den opdaterede strategi for Merkur betyder, at når Merkur indgår i en større portefølje, kan investor bevare afkastpotentialet og reducere risikoen.

For den langsigtede og påpasselige investor, der ønsker at opnå størst muligt afkast af sin portefølje til den lavest mulige risiko, er investering i Formuepleje Merkur det oplagte tilvalg. Det skyldes, at Merkur har nogle helt specielle afkast- og risikoegenskaber, der sammen med en almindelig portefølje enten kan bevare afkastpotentialet og reducere risikoen eller øge afkastpotentialet ved samme risiko. Disse afkast- og risikoegenskaber skyldes, at Merkur kommer til at investere i andet end almindelige aktier og obligationer, hvilket giver en særlig stor spredningseffekt. Merkur virker derfor som en stabiliserende hjørnesten i investors jagt på attraktivt risikojusteret afkast.

Baggrund

Formuepleje Merkur har 16 år på bagen og er i sammenligning med de øvrige Formueplejeforeninger helt sin egen. Indtil foråret 2014 investerede Merkur i de nu afnoterede Formueplejeselskaber, men siden da er strategien blevet tilpasset, uden at det er gået ud over de særlige risikoegenskaber og det attraktive afkastpotentiale. Investorerne er blevet orienteret om disse ændringer, der konkret betyder, at investeringsstrategien nu fordeles på fire søjler, som indbydes har helt forskellige afkast- og risikoegenskaber. Det betyder samlet set, at Merkur ikke svinger i takt med aktier og obligationer. Og det er netop denne asynkrone risikoegenskab, der gør Merkur speciel.

Januar_magasin_side22

Illustration af Merkurs unikke porteføljeegenskaber

For at tydeliggøre og illustrere de særlige afkast- og risikoegenskaber, som Merkur kan tilføre en portefølje, har vi udarbejdet to modeleksempler. Det skal understreges, at der for eksemplets skyld er tale om fortegnede porteføljeændringer, der har til formål netop at vise, hvordan Merkur kan forbedre en given portefølje.Ønsker du som investor at høre mere om, hvordan Merkur kan forbedre din portefølje, anbefaler Formuepleje altid, at du kontakter en rådgiver hos Formuepleje.

 

Januar_magasin_side23_søjle1

I dette eksempel reduceres Penta og beholdningen af mellemlange obligationer til gavn for Merkur. Formueplejes formueanalyseværktøj beregner, at det forventede afkast forbliver det samme som før, mens risikoen reduceres fra "Over middel" til "Middel".

 

Januar_magasin_side23_søjle2

I dette eksempel sælges Safe og beholdningen af Penta fordobles. Da det forventede afkast i Safe er mindre end for Penta, men i øvrigt svinger i samme takt som Penta, kan det forventede afkast øges ved at introducere Merkur i porteføljen som et stabiliserende element.

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>