Markedsvurdering: Udsigt til fortsat lave renter

I det seneste kvartal har der været modsatrettede bevægelser på rentemarkederne, hvor den toårige danske statsrente er steget med 0,15 procentpoint, mens den tiårige statsrente er faldet med 0,14 procentpoint. 

Nationalbanken har startet normaliseringsproces

Stigningen i de korte renter har været et isoleret dansk fænomen, hvilket afspejler, at presset på den danske krone er aftaget, og valutareserven nedbringes. Nationalbanken har startet en normaliseringsproces, hvor de fjerner nogle af deres tiltag fra 1. kvartal. Det har medført stigende korte danske renter, og markedet forventer, at Nationalbankens næste skridt vil være at hæve renten. Forskellen mellem den toårige danske og tyske statsrente er tilbage på niveauet fra årets start, altså før presset på kronen i januar måned.

Dansk realkredit stadig billigt

Danske realkreditobligationer handler fortsat til en høj merrente i forhold til statsobligationer. Det skyldes blandt andet implementering af ny regulering pr. 1. oktober hos bankerne, hvilket har givet usikkerhed omkring hvor store beholdninger af realkreditobligationer, bankerne vil have liggende fremover. Det er Formueplejes vurdering, at merrenten ligger på et så højt niveau, at det er begrænset, hvor meget den kan stige yderligere. Målt i forhold til tilsvarende europæiske obligationer er danske realkreditobligationer meget billige, og det bør give øget interesse for dansk realkredit.

Samtidig er det også fortsat muligt for Formueplejeforeningerne at låne til omkring nul procent i rente inklusive lånemarginal til bankerne. Derfor er det fortsat interessant med lånefinansieret køb af realkreditobligationer. Det skyldes i høj grad det høje løbende rente-afkast, og det vil være medvirkende til at give et fornuftigt bidrag til afkastet i de Formueplejeforeninger, der benytter sig af lånefinansiering til køb af obligationer. 

ECB holder renterne nede

Den Europæiske Centralbank har fuld gang i opkøbene af europæiske obligationer, hvor der købes obligationer for 60 milliarder euro hver måned frem til september 2016. Målet for opkøbsprogrammet er at løfte den europæiske inflation, og det er midlertidigt lykkedes. I de sidste par måneder er markedets inflationsforventninger dog faldet tilbage blandt andet i kølvandet på devalueringen af den kinesiske valuta.

Det øger sandsynligheden for, at Den Europæiske Centralbank forlænger det nuværende opkøbsprogram til efter september 2016 eller kommer på banen med yderligere tiltag. Det understøtter vores forventning om, at de korte europæiske - og derved danske - renter forbliver på et lavt niveau længe endnu, og at der kun vil komme meget moderate stigninger i de lange renter.

Stigende dollar i udsigt

Dollarkursen har ligget relativt stabilt i løbet af kvartalet, selvom der har været udsving i forbindelse med især Kinas devaluering og rentemødet i Den Amerikanske Centralbank.

Ved begge lejligheder faldt dollarkursen, men den er hurtigt kommet op igen. Det er fortsat Formueplejes holdning, at dollarkursen kommer yderligere op i de kommende måneder. Det skyldes primært udsigten til, at Den Amerikanske Centralbank så småt begynder at hæve renten, hvilket alt andet lige vil være positivt for dollaren. Modsat er der stigende sandsynlighed for, at Den Europæiske Centralbank kommer på banen med yderligere stimulanser, hvilket vil være med til at svække eurokursen.

Læs markedsvurderingen for valuta og obligationer som pdf

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>