Markedsvurdering: Kinas devaluering rammer globale aktier

Et lettelsens suk lød i starten af 3. kvartal i forbindelse med godkendelse af hjælpepakken samt valgresultatet fra Grækenland. Hen over sommerferien vendte fokus dog mod øst og udfordringerne i forbindelse med håndteringen af den kinesiske vækstopbremsning, der har været kendt gennem flere kvartaler.

Samlet set er Formueplejeforeningernes aktieportefølje i 3. kvartal 2015 faldet med 8,7 procent, hvilket er 0,8 procentpoint bedre end markedet som helhed.

Kinas vækst bremser op - men hvad er det nye?
Vækstopbremsningen i Kina har været i gang gennem en længere periode og burde derfor i sig selv ikke afstedkomme den stigende risikoaversion, vi har kunnet registrere over de seneste par måneder. Det, der er den primære årsag til den forøgede aktiemarkedsvolatilitet, er Kinas respons til landets fortsat stagnerende vækst.

I midten af august devaluerede Kina sin valuta mod den amerikanske dollar efter en lang periode med et fast valutaforhold mellem de to nationer. Devalueringen i sig selv var forholdsvis begrænset (cirka 3 procent), men signalværdien har været betydelig og er en af de primære årsager til de nuværende aktiekursfald, primært som følge af risikoen for yderligere devalueringer fra Kina.

Devalueringen kan tilskrives to forhold. For det første vil en svækkelse i den kinesiske valuta over for dollar og andre valutaer understøtte de kinesiske eksportørers mulighed for at afsætte varer i udlandet. Kinesiske varer bliver billigere i udlandet og bliver derigennem et redskab til at forhindre fortsat stagnering i væksten, hvor specielt eksporten har været ramt. For det andet ønsker Kina at indgå i IMF's reservevalutakurv (SDR), hvor et krav for at opnå medlemskab er en mere markedsbestemt valutakurs.

Det er Formueplejes overbevisning, at den kinesiske devaluering isoleret set har en forholdsvis begrænset direkte betydning mod de udviklede økonomier. Den egentlige udfordring for verdens aktiemarkeder er den asynkrone udvikling i de globale økonomier samt brugen af pengepolitik i forsøg på at sætte gang i den regionale vækst. Et område, hvor den kinesiske devaluering har intensiveret fokus på den valutariske rolle i det økonomiske opsving i blandt andet USA.

Kina har sat Yellen på pause og Draghi på overarbejde
Netop de valutariske følgeeffekter af Kinas devaluering tilbage i midten af august er et afgørende forhold i fortolkningen af de nuværende aktiemarkedsbevægelser. Kinas direkte handelskanal til eksempelvis USA er forholdsvis begrænset, mens den indirekte gennem de øvrige Emerging Market-lande samt Japan og Europa er væsentlig større. Reaktionen hos de øvrige Emerging Market-lande har efter Kinas devaluering været at svække deres egne valutaer i forsøg på at opretholde konkurrenceevnen over for Kina. Devalueringen i Kina er således ikke isoleret og hele spektret af Emerging Market-lande har i vid udstrækning gået i samme fodspor med svagere lokale valutaer.

Segmentets samlede depreciering af de lokale valutaer har stadig en forholdsvis begrænset effekt på USA og de amerikanske eksportører, men udfordringen ligger i blandt andet Japan og Europa, der fortsat stimulerer deres respektive økonomier for at øge sandsynligheden for en vækstacceleration. Emerging Markets' valutasvækkelse udvander med andre ord QE-økonomiernes forsøg på at sætte gang i væksten gennem valutamedvind til deres egne eksportører. Sagt lidt forsimplet vil alle gerne eksportere for at sætte gang i væksten (depreciere valutaen), mens ingen har lyst til at importere (appreciere valutaen, svække eksporten).

Dette er også grunden til, at Kinas devaluering har sat chef for Den Amerikanske Centralbank Janet Yellen på pause med hensyn til til at hæve den amerikanske rente og derigennem styrke dollaren over for verdens øvrige valutaer, samtidig med at Mario Draghi fra Den Europæiske Centralbank er kommet på overarbejde i overvejelserne om at foretage yderlige stimuli for at svække euroen mod Emerging Market-valutaerne og dollar.

Formuepleje fastholder aktieandel
Formueplejeforeningernes aktieportefølje har gennem perioden med aktiekursfald løbende rebalanceret porteføljen og fastholdt aktieandelen. Kinas devaluering har betydning for den vestlige verdens aktiemarkeder gennem valutaforholdene beskrevet ovenfor, men det er vigtigt at holde sig for øje, at Kina ikke forventes at kunne foretage større devalueringer fremadrettet på grund af mængden af dollargæld i Kina og andre Emerging Market-lande.

Kinas devaluering har sat fokus på verdens eksportører og fjernet fokus fra servicesektoren, som kun i meget begrænset omfang eksporterer. I USA udgør servicesektoren cirka to tredjedele af økonomien og viser fortsat fornuftige takter. Det er denne udvikling, der vil gøre, at USA inden for overskuelig fremtid vil hæve renten og gradvist betale for verdens eksportudfordringer.

Kina har fortsat en række finans- og pengepolitiske muligheder til rådighed for at understøtte væksten, og disse vil med stor sandsynlighed blive brugt. Samtidig ser vi fortsat en meget lempelig pengepolitik i det meste af verden - også selvom Den Amerikanske Centralbank over det kommende år skulle hæve renten flere gange.

Alle disse er forhold, der ligger til grund for Formueplejes uændrede allokering mod aktier samt forventningen om et kommende driftsmæssigt økonomisk opsving trukket af USA.

Læs markedsvurderingen for aktier som pdf

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>