Markedsvurdering: Attraktive muligheder efter kursfald

Det seneste kvartal har med kraftige kursfald på især aktiemarkederne været en hård periode for mange investorer. Det har også ramt de Formueplejeforeninger, der investerer i aktier. Vi vurderer dog, at det fremadrettede potentiale er yderst interessant, og derfor er vi optimistiske med hensyn til afkastudsigterne for de kommende kvartaler.

Startskuddet til kursfaldene var uvisheden omkring Kinas økonomi, efter landet foretog en mindre devaluering af valutaen i midten af august. Selvom omfanget af devalueringen har været begrænset, har symbolværdien været betydelig, da det stiller spørgsmålstegn ved, om det var startskuddet til en række yderligere devalueringer for at få gang i væksten.

Formuepleje vurderer dog, at det snarere er et skridt i retningen af at få den kinesiske valuta med i den internationale valutakurv, SDR, og at Kina vil bruge andre midler til at stimulere økonomien. Usikkerheden omkring Kina har dog bredt sig som ringe i vandet og skabt bekymring for den globale vækst. Det har sendt kursen på aktiemarkederne og mange andre risikoaktiver ned.

God relativ performance

Selvom afkastene i de fleste Formueplejeforeninger har været negative i tredje kvartal, er det trods alt værd at bemærke, at aktierne i Formueplejeforeningerne er faldet mindre end globale aktier. Formuepleje LimiTTellus, der udelukkende investerer i aktier, har tabt 9 procent efter omkostninger, mens det globale aktieindeks er faldet med 9,7 procent.

Samtidig har Formueplejeforeningernes beholdning af realkreditobligationer i løbet af kvartalet klaret sig relativt godt, hvilket afspejler sig ved, at den rent obligationsbaserede forening Formuepleje Fokus har leveret et positivt afkast på 1,5 procent, selvom danske realkreditobligationer generelt har givet et svagt negativt afkast. Formuepleje Optimum, Pareto og Safe har investeret en mindre del af formuen i virksomhedsobligationer, hvor der i de sidste par måneder har været store kursfald, og det har trukket ned i afkastet.

Samlet set har det absolutte afkast i de fleste af Formueplejeforeningerne ikke været tilfredsstillende, men målt relativt har både strategien på realkreditobligationer og aktieudvælgelsen klaret sig ganske fornuftigt.

Attraktive afkastmuligheder

I kølvandet af de seneste ugers uro er det Formueplejes vurdering, at der fremadrettet er meget attraktive investeringsmuligheder på de finansielle markeder. I Formueplejes hovedscenarie er forventningen fortsat en fornuftig vækst især i USA og til dels også i Euroland, og at der kun vil være en begrænset virkning af en eventuel vækstopbremsning i Kina. I så fald vil usikkerheden sandsynligvis aftage igen, og det kan skabe grobund for ganske fornuftige kursstigninger på aktiemarkederne i de kommende måneder. Fortsat stærk vækst i USA vil også være understøttende for dollarkursen, og det vil i givet fald trække op i afkastet på aktieporteføljerne.

Samtidig er merrenten på danske realkreditobligationer steget til det højeste niveau siden finanskrisen, mens det stadig er muligt for Formueplejeforeningerne at låne til omkring nul procent. Derved er forskellen mellem lånerenten og placeringsrenten fortsat på et meget interessant niveau. Derfor vil realkreditobligationerne sandsynligvis bidrage med et ganske fornuftigt fremadrettet afkast i de Formueplejeforeninger, der benytter lånefinansiering til køb af obligationer. I de seneste uger har også virksomhedsobligationer haft det rigtig svært, hvilket har medført, at merrenten i forhold til statsobligationer er steget kraftigt. Det betyder, at det forventede renteafkast på virksomhedsobligationer også er så højt, at der er mange interessante muligheder indenfor denne aktivklasse.

Amerikansk renteforhøjelse stadig på agendaen

De kommende måneder byder på flere interessante begivenheder, der givet vil sætte sit præg på de finansielle markeder. Højest på agendaen er Den Amerikanske Centralbank, som har varmet kraftigt op til en renteforhøjelse. Arbejdsløsheden i USA er faldet til 5,1 procent, hvilket er noget lavere end det historiske gennemsnit. Det kan føre til stigende lønninger og højere inflation, men det har ikke været tilfældet endnu. Derfor har centralbanken også været tilbageholdende med at hæve renten. Hvis det nuværende momentum i den amerikanske økonomi fortsætter de kommende måneder, er der en vis sandsynlighed for, at centralbanken hæver renten i 4. kvartal i år.

Med den fortsat lave inflation in mente er der dog udsigt til, at den vil hæve renten i et meget langsomt tempo, hvilket centralbanken også har understreget ved flere lejligheder. Den vil for alt i verden ikke risikere, at den amerikanske økonomi går i stå igen. Derfor bør en enkelt amerikansk renteforhøjelse ikke ryste de finansielle markeder, især ikke så længe centralbanken beroliger markederne med, at den har stor tålmodighed.

I USA kan der igen komme fokus på det amerikanske gældsloft og budgettet for næste år, som skal forhandles på plads i den kommende tid. Der er fortsat stor polarisering mellem demokraterne og republikanerne, og selvom der forventes en løsning, kan det give lidt uro op til deadline.

Læs markedsvurderingen som pdf

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>