Lille ændring, stor effekt

Hvor det i juli var Grækenland, der dominerede de finansielle markeder, var det i august Kina, der med devalueringen af den kinesiske valuta og efterfølgende aktiekurser i frit fald trak overskrifter og skabte stor opstandelse verden over.

Læs månedsstatus som pdf

Nervøse investorer reagerer på Kina

Kina har i særdeleshed præget udviklingen på de finansielle markeder i august - herunder også udviklingen på de globale aktiemarkeder. Depreciering af valutaen, rentenedsættelse og lempelse af bankernes reservekrav i Kina har været medvirkende til en markant forøgelse af aktievolatiliteten og investorernes nervøsitet.

Mål for nervøsitet og aktievolatilitet er steget markant over de seneste uger og har medført fald i globale aktier. Således er USA (S&P500) faldet med 7,9 procent målt i danske kroner, mens EU (DAX) og Japan (Nikkei225) er faldet med henholdsvis 9,3 procent og 8,2 procent. Også Emerging Markets er blevet hårdt ramt. Dels af frygten for en kraftigere vækstopbremsning i Kina, men også med baggrund i svagere EM-valutaer som reaktion på Kinas depreciering. Samlet set er Emerging Markets (MSCI) faldet med 10,8 procent.

Formuepleje mener fortsat, at allokering mod aktier er attraktivt og har benyttet kursfaldene til at rebalancere. Global vækst trukket af USA kombineret med fremgang i virksomhederne er den væsentligste årsag. Strukturelle udfordringer i Emerging Markets og frygt for kraftigere vækstopbremsning i Kina vil dog holde volatiliteten høj i en periode.

Formueplejeforeningernes aktieportefølje har i august genereret et samlet afkast på -7,4 procent før omkostninger, hvilket var 0,6 procentpoint bedre end markedet som helhed.

Hvorfor nu?

På valutamarkederne var den helt store begivenhed i august, at den kinesiske centralbank (PBOC) valgte at devaluere den kinesiske valuta, yuan'en. Som grafen nedenfor viser, var devalueringen minimal. Det, der alligevel gjorde PBOCs valg ekstremt vigtigt, var, at årsagen til, at devalueringen skete netop nu, ikke fremstår krystalklar.

Den optimistiske udlægning er, at PBOC forsøger at indføre mere fleksibilitet i valutakursen - altså at gå fra at være bundet til den amerikanske dollar mod en mere fleksibel valuta, sådan som for eksempel dollar, euro, pund og yen alle er. Devalueringen skal derfor ses som et forsøg fra kinesernes side på at opnå reservevaluta-status på linje med de fire førnævnte valutaer.

Pessimisterne mener derimod, at devalueringen er et tegn på underliggende svaghed i den kinesiske økonomi. At kineserne med devalueringen forsøger at gøre kinesiske virksomheder mere konkurrencedygtige sammenlignet med udenlandske konkurrenter. En politik, der også kendes som "beggar-thy-neighbour", da man på kort sigt kan forbedre sin økonomi på bekostning af nabolandene.

Uvisheden angående PBOCs bevæggrunde har skabt usikkerhed, hvilket har skabt store bevægelser på næsten alle globale finansmarkeder. Én undtagelse er dog de europæiske obligationsmarkeder, der har haft en relativt rolig måned.

Læs månedsstatus som pdf

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>