Kursstigninger kan give anledning til rebalancering

Siden årsskiftet har store stigninger på aktier, blandt andet båret af stigninger i dollarkursen, skabt så godt et afkast, at det markant overgår det langsigtede afkast på aktier i et normalt aktieår. De kraftige kursstigninger kan derfor give anledning til, at investor foretager en rebalancering af sin portefølje.

Kraftige kursstigninger på aktiemarkedet over en relativt kort periode bør give anledning til, at den årvågne investor vurderer sin portefølje, så den passer til den ønskede risikoprofil. Det skyldes, at der ofte i sådanne gunstige perioder kommer en ubalance i aktieporteføljen og i aktiernes andel af den samlede portefølje.

Eksempel

For at illustrere problemet kan vi tage udgangspunkt i en portefølje med 50 procent aktier og 50 procent obligationer. I løbet af de seneste 12 måneder er aktiekurserne i denne portefølje steget med 40 procent, mens obligationskurserne er steget med 2 procent. Det betyder, at aktieandelen forskubbes fra 50 til 58 procent af porteføljens værdi, mens obligationsandelen falder til 42 procent. Hvis man ønsker at fastholde sin risikoprofil og fordeling mellem aktiverne, er det nødvendigt at sælge ud af nogle af aktierne og købe i aktiver med lavere risiko.

Rebalancering

Den fremtidige portefølje tager udgangspunkt i investors investeringsprofil ved at fastlægge tidshorisont, risikovillighed og investeringsstrategi, herunder hvilke aktivklasser der kan indgå i porteføljen.

Er porteføljen blevet skævvredet i forhold til investeringsprofilen, rebalancerer man igen til det ønskede udgangspunkt. Dette er en løbende proces, som bør foretages ved større kursudsving for at sikre den overordnede risikoprofil. Når man tilpasser sin portefølje, er det vigtigt, at man tager hensyn til det forventede afkast, risiko samt samvariation på de aktivklasser, som kan indgå i investeringsstrategien.

Har investor skatteaktiver, hvor fremtidigt skattepligtigt afkast kan modregnes, bør dette inddrages i valget af investeringsprodukter. Tidligere realiserede underskud på aktier i privat regi kræver, at man også opnår kursgevinster på samme typer investeringer fremadrettet for at opnå skattemæssig modregning. Når investor tilpasser sin portefølje, skal det ske ud fra en helhedsbetragtning, hvor hele formuen inddrages og vurderes i forhold til investeringsprofilen. 

Risikoholdning

Investor bør også være opmærksom på, at risikoholdning ikke er en absolut størrelse rent psykologisk. Det er ofte sådan, at man som investor kan blive fartblind og alt for villigt påtager sig større risiko efter perioder med konstante kursstigninger, som vi stort set har oplevet siden marts 2009. Den dag, der kommer en større og mere længerevarende nedtur, vil ens portefølje falde mere i værdi, end man umiddelbart var parat til. Derfor er det vigtigt at rebalancere løbende og justere ind efter risikoen.

Det betyder ikke nødvendigvis, at der skal omlægges ret meget. Få geværgreb kan ofte løse udfordringerne, men som investor er det vigtigt hele tiden at have den rigtige portefølje. Det vil nemlig være afgørende den dag, hvor de finansielle markeder igen kommer i uvejr og kurserne falder.

Læs også: 3 investeringsregler, der tæmmer dine følelser 

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>