Investoroplysninger for kapitalforeningen Merkur

Formuepleje Fund Management A/S har udarbejdet Investoroplysninger for kapitalforeningen Merkur henvendt til investorerne.

Investoroplysninger er tilrettet de ændringer i vedtægter samt investeringsretningslinjer, som blev vedtaget på foreningens ekstraordinære generalforsamling den 21. september 2015.

Læs Investoroplysninger, pdf