Investeringskonceptet bag Formuepleje Safe

Formuepleje Safe er et unikt investeringskoncept, der bygger på idéen om moderat gearing af en lavrisikoportefølje af obligationer og aktier med det klare formål at opnå et attraktivt risikojusteret afkast.

Formuepleje Safe har gennem de seneste {{safealder}} år bevist, at foreningen kan levere attraktive afkast til investorerne.
1 million kroner investeret ved opstart den 1. maj 1988 er siden vokset til mere end 30 millioner kroner* før skat.

Formuepleje Safe bygger på to centrale investeringsteorier, som Formuepleje gennem {{safealder}} år har opnået stor erfaring og ekspertise med. Den ene er sammensætningen af optimale porteføljer, hvor omfattende analyser klart viser, at en portefølje med 25-35 procent aktier og 65-75 procent obligationer har et optimalt forhold mellem forventet afkast og risiko. Denne teori er belønnet med en nobelpris.

Den anden teori er tangentporteføljeteorien, der betyder, at afkast- og risikoegenskaber forøges ved gearing, som for Formuepleje Safe er på cirka to gange egenkapitalen. Dermed opnås et attrraktivt forhold mellem afkast og risiko.  

Over de seneste {{safealder}} år har Safe leveret et årligt gennemsnitligt afkast på 12,8 procent*. En tilsvarende investering i globale aktier har givet et årligt gennemsnitligt afkast på 6,9 procent* i samme periode.

Læs mere
Du kan læse mere om Formuepleje Safe og vores måde at investere på andre steder på vores hjemmeside:

 Du er også velkommen til at kontakte os på 87 46 49 00 eller info@formuepleje.dk


*Målt over perioden fra 1/5-1988 til 22/8-2016. Bemærk, at historiske afkast ikke er garanti for fremtidige afkast. Formuepleje anbefaler, at investorer søger individuel investeringsrådgivning, herunder også skatterådgivning, inden investering foretages.