Græsk løsning gav plus på porteføljerne

Efter lange forhandlinger mellem Grækenland og landets kreditorer indgik parterne i juli endelig en form for kompromis. Effekten var tydelig på især de europæiske markeder, hvor aktierne steg, og renterne faldt.

Læs månedsstatus som pdf

Europa i plus - Kina i minus

Noget, der minder om en løsning på de græske gældsudfordringer, medførte i starten af juli udpræget optimisme på aktiemarkederne. Specielt Europa nød godt af løsningen, hvor blandt andet det tyske DAX-indeks steg med mere end 10 procent den første uges tid. Som det blev uddybet ved sidste månedsstatus, tolkede investorerne Grækenland-problematikken som et isoleret europæisk problem, hvorfor den positive reaktion i USA også har været begrænset.

Udviklingen i Kina har hen over sommeren været præget af store udsving. Et kraftigt stigende lokalt kinesisk marked er op til juni steget blandt andet på baggrund af massive lånefinansierede aktiekøb fra private kinesiske investorer. Dette er dog vendt, og de lokale kinesiske A-aktier er således faldet kraftigt. Myndighederne har over perioden forsøgt at bremse udviklingen ved at indføre en række restriktioner, herunder begrænset mulighed for at sælge aktier - dog uden den store succes. Den kinesiske udvikling har også haft effekt på andre Emerging Market-lande herunder specielt lande med eksponering mod metaller og energi. 

Formueplejeforeningernes aktieportefølje har i juli genereret et samlet afkast på 2,0 procent, hvilket var 0,2 procentpoint bedre end markedet som helhed.

Grækenland styrede markederne

Den store retningspil for de europæiske rente- og valutamarkeder blev i juli sat i Grækenland. Måneden begyndte med den græske folkeafstemning angående de krav, EU med Tyskland i spidsen havde for at låne yderligere midler til den græske stat. Resultatet blev et stort "NEJ", hvorefter den græske banksektor og den græske børs lukkede ned. Uden penge fra Nordeuropa havde de græske banker ganske enkelt ikke likvider til alle de grækere, der frygtede en gentagelse af, hvad der skete på Cypern, hvor almindelige store indskydere i bankerne var med til at betale gildet. Midt i måneden lykkedes det dog EU og Grækenland at komme frem til et kompromis, der sikrer grækerne yderligere lån mod løfter om yderligere effektiviseringer, nedskæringer i pensionsalderen og øgede moms-satser.

Nettoeffekten af alt dette har været faldende renter (cirka 0,15 procentpoint ned på en tiårig dansk rente) og en svækket euro/krone (USD i 6,80 mod 6,69 ved månedens begyndelse).

Herhjemme har udviklingen været præget af sommerferien, hvilket vil sige, at der er sket meget lidt. Dog har Nationalbanken endnu en gang interveneret kraftigt for at styrke kronen over for euroen, og markedet begynder derfor at forvente en renteforhøjelse fra Nationalbanken inden længe.

Læs månedsstatus som pdf

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>