Forventninger trækker aktier i rekord

På aktiesiden blev marts en måned, hvor flere europæiske indeks satte kursrekord på grund af de positive forventninger, ECBs hjælpeprogram har ført med sig. Trods græske gældsforhandlinger og nye toner i forhold til at hæve renten i USA var udviklingen på rentesiden i både Europa og USA dog mere moderat og uden de store udsving.

Læs månedsrapporten som pdf

Medvind til europæiske aktier

Fortsatte kurstigninger på aktiemarkederne har været kendetegnende for udviklingen i marts. Fortsat positive forventninger til udviklingen i den europæiske økonomi understøttet af ECB's hjælpeprogram, der blev iværksat i marts, har været blandt de primære årsager. Afledte effekter heraf i form af yderligere eurosvækkelse over for blandt andet dollar har understøttet de europæiske eksportører, mens en fortsat lav oliepris hjælper de energiintensive virksomheder på omkostningssiden.

Medvinden til den europæiske økonomi samt den fortsatte opbygning af forventninger til fremtiden gjorde endvidere, at flere af de europæiske aktieindeks satte kursrekord i marts - herunder også det danske C20-indeks.

I USA har udviklingen været væsentlig mere behersket med svagt negative afkast. Dette skyldes i høj grad udsigten til rentestigninger, om end disse blev udsat efter rentemødet i marts. Uden en centralbank, der lemper i samme omfang som tidligere, er aktieafkastet afhængigt af udviklingen i selskabernes indtjening, hvilket helt naturligt lægger en dæmper på afkastet.

Formueplejeforeningernes aktieportefølje har i marts genereret et samlet afkast på 3,3 procent, hvilket var 0,30 procentpoint bedre end markedet som helhed.

Ikke tålmodig, ikke utålmodig

I en måned uden de helt store enkeltstående begivenheder på de finansielle markeder var ændringerne på rentemarkederne også derefter. De tiårige danske renter er uforandrede mens de toårige er steget en smule. Samtidig er danske kroner svækket markant over for euro, og euroen ligger i øjeblikket tæt på sit stærkeste niveau over for kronen nogensinde. Det er præcist det modsatte af billedet i januar og februar, hvor Nationalbanken gik i sin "nødværktøjskasse" for at svække kronen. Banken har da også i marts holdt lidt igen med disse nødværktøjer (ved at hæve foliorammen markant), hvilket er baggrunden for den mindre stigning i de korte danske renter.

Uden for vores egen andedam fortsatte problemerne/forhandlingerne i Grækenland. Den nyvalgte græske regering og EU/IMF kæmper for at finde en løsning på gældssituationen, der både er spiselig for de græske vælgere og for vælgerne i resten af Europa. Markederne har indtil nu reageret afslappet på situationen.

I USA valgte den amerikanske centralbank (FED) at fjerne udtrykket om, at man vil være "tålmodig" i forhold til at hæve renterne. FEDs formand fik dog gydt olie på vandene ved at forklare, at bare fordi FED ikke længere er "tålmodig", er det ikke ensbetydende med, at FED er utålmodig. Efter den udmelding endte også de amerikanske renter på samme niveau som ved månedens indgang.

Læs månedsrapporten som pdf

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>