Formueplejes investorer har gavn af den ekstremt lave rente

Presset på den danske krone fortsætter med at sende renterne ned, hvilket er en fordel for Formueplejes investorer, der trods det meget lave niveau opnår positive afkast. Samtidig er investorer beskyttet over for rentestigninger på op til et par procent.

Starten af 2015 har budt på et markant rentefald i kølvandet på Den Europæiske Centralbanks udmelding om opkøb af europæiske obligationer på 60 milliarder euro om måneden indtil september 2016. Denne meget ekspansive pengepolitik har sammen med forventninger i markedet om en afvigelse fra den danske fastkurspolitik sendt de danske renter ned i uhørt lave niveauer og endda under nul.

Formuepleje har investeret mere end 20 milliarder kroner i danske realkreditobligationer og kan på trods af det ekstremt lave renteniveau stadig tjene penge til investorerne. Aktuelt låner Formuepleje til en rente på minus cirka 0,3-0,5 procent inklusiv rentemarginal til bankerne og placerer en del af pengene i en portefølje af realkreditobligationer, der i øjeblikket giver en lille positiv rente. Samtidig er Formueplejes investorer fortsat beskyttet mod stigninger i den lange rente.

"Bundlinjen er derfor, at Formueplejes investorer fortsat tjener penge på obligationsbeholdningen. Formuepleje Fokus, der er Formueplejes rene gearede obligationsportefølje, har således siden årsskiftet leveret et positivt afkast på cirka 2 procent," siger direktør Søren Astrup, Formuepleje.

Fastkurspolitikken står fast

Det er Formueplejes klare forventning, at den danske fastkurspolitik, hvor kursen på danske kroner over for euro er låst til et snævert kursinterval, står fast. Til forskel fra Schweiz er den danske fastkurspolitik ikke alene en beslutning for landets centralbank, idet den danske beslutning er truffet af Folketinget og kun vanskeligt kan ændres ved en eventuel ny folketingsbeslutning.

Desuden har Danmark haft fastkurspolitik siden begyndelsen af firserne, og der er finansielt og økonomisk ingen begrænsning for, hvor mange danske kroner Nationalbanken kan sælge for at opretholde kursen over for euro.
Formuepleje anser det derfor for usandsynligt, at den danske fastkurspolitik aktuelt vil blive fraveget og/eller, at spændet udvides.

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>