Formueplejes forventninger til den kommende regnskabssæson

Den amerikanske regnskabssæson blev indledt tidligere på ugen med et godt regnskab fra aluminiumsproducenten Alcoa. Formuepleje har positive forventninger til regnskaberne, der tikker ind de kommende uger.

Aflæggelsen af regnskaber for fjerde kvartal vil overordnet være præget af det markante prisfald på olie på cirka 60 procent siden sommeren samt af den stigende dollarkurs. Markedet regner med en indtjeningsfremgang på 1,5 procent sammenlignet med samme periode sidste år. Omsætningen ventes at stige 1,1 procent. Det er beskedne forventninger i forhold til for tre måneder siden, hvor indtjeningen forventedes øget med 8,4 procent og omsætningen med 3,5 procent.

Det er den kraftigt faldende oliepris samt den stigende dollar, der har reduceret forventningerne til både omsætning og indtjening i fjerde kvartal, men også til 2015. I forhold til fjerde kvartal har ni ud af ti sektorer fået nedjusteret forventningerne - værst selvfølgelig i Energi. Energisektoren ventes at have en indtjeningstilbagegang på 19 procent, hvor markedet i slutningen af september forventede en stigning på 8 procent. Cirka 45 procent af Formueplejeforeningernes aktieportefølje er direkte relateret til amerikanske dollar.

De få selskaber, der på nuværende tidspunkt (medio januar 2015) har rapportereret tal for fjerde kvartal, har overgået markedets forventninger. Størrelsen af den positive overraskelse har været større end tidligere, omend antallet af generelle nedjusteringer i forhold til opjusteringer ligger på samme niveau som de foregående kvartaler - igen negativt påvirket af udviklingen i energisektoren.

Tre temaer, som Formuepleje holder øje med:

Effekter af olieprisfald og stigende dollar (EU og Japan)
Energisektoren vil uden tvivl blive hårdt ramt af den faldende oliepris, mens de amerikanske eksportører betaler for svækkelsen af både yen og euro overfor dollar. Udmeldinger i forhold til retning og effekt af disse forhold i de kommende kvartaler vil uden tvivl blive et centralt tema i denne regnskabssæson.

Investeringsaktivitet og kapacitetsudnyttelse er afgørende fremadrettet
Niveauet for investeringer har længe været lavt. Vi forventer, at dette vil fortsætte i fjerde kvartal på grund af en kapacitetsudnyttelse, der ligger under normalen. Udmeldinger i form af behov for yderligere kapacitet og deraf investeringsaktivitet er særligt vigtige, idet dette er afgørende for indtjeningen fremadrettet og dermed også for aktieafkastet. Særlig fokus på teknologi, industri og de forbrugerrelaterede sektorer.

Emerging markets har oplevet store bevægelser
Emerging markets udgør en forholdsmæssig lille del af amerikansk økonomi, men eksponering mod Kina og kraftigt faldende valutaer specielt i Østeuropa og Sydamerika vil ligeledes være i fokus.

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>