Formueplejes aktiemotor vinder på det lange sigt

Formueplejes investorer har investeret mere end 12 milliarder kroner i globale aktier, hvor udvælgelsen af selskaberne foretages i samarbejde med CPH Capital Fondsmæglerselskab. Teamet har over de seneste tre år leveret et merafkast, der betyder, at aktieporteføljen indtager en andenplads blandt de 55 tilsvarende danske afdelinger.

Læs hele artiklen som pdf.

Hvad vil du helst investere i? Et selskab, der har underskud på driften og ikke udlodder udbytte, men hvor aktien kursmæssigt hurtigt nok skyder i vejret som følge af forventninger omkring selskabets fremtidige og måske endda overvurderede indtjeningsmuligheder? Eller et selskab, der har et stærkt kapitalgrundlag, stabil og stigende indtjening, har vist indtjeningsstyrke i nedgangstider, har gode produkter med stor brandværdi, udbetaler solide udbytter og køber aktier tilbage? Måske er du i tvivl. Formuepleje er ikke. Det første selskab kunne være den amerikanske elbilproducent, Tesla.

Den anden kunne være det europæiske vin- og spiritusfirma Diageo med mærkevarer som blandt andre Smirnoff, Johnny Walker, Baileys og Tanqueray. I 2014 er Tesla steget cirka 40 procent, mens Diageo er faldet nogle få procent. Formueplejes aktieportefølje er investeret i Diageo, men ikke i Tesla. På den korte bane kan det målt på det udeblevne merafkast se dumt ud, men på det lange stræk er det Formueplejes klare forventning, at investorerne vil være bedst tjent med den solide og halvkedelige Diageo.

Eksemplerne viser, at aktier og aktiemarkedet i perioder drives af forskellige faktorer. Der vil altid være aktieår, hvor vækstaktier og risikobetonede aktier er i vælten og stiger meget. Men der vil være flest af de andre år, hvor investorer vender sig mod solide kvalitetsaktier. Der er altid forskellige strømninger i finansmarkederne som for eksempel IT-aktiernes himmelfart i starten af årtusindet. Aktuelt ser vi, at aktier relateret til olieindustrien falder som en sten i takt med den faldende oliepris.

"I 2014 har fokus ikke været på solide kvalitetsaktier, men i stedet har vi set, at visse vækstaktier og aktier med et tyndt kapital- og indtjeningsgrundlag baseret på høje fremtidige indtjeningsforventninger er steget mere, end de fundamentale forhold umiddelbart bør berettige til. Kursstigningerne har i 2014 i højere grad været drevet af faldende risikoaversion og jagt på afkast. Men det vil også være den type aktier, der nemt kan falde hurtigt. Formuepleje har derimod holdt fast i lidt kedelige og undervurderede kvalitetsaktier med et godt langsigtet potentiale," siger aktiestrateg Otto Friedrichsen.

Januar_magasin_side15

Kvalitet lønner sig på langt sigt

Som langsigtet investor har Formuepleje påtaget sig den vigtige og tillidskrævende opgave at investere mere end 12.000 investorers penge. Investorerne har valgt Formuepleje, fordi vi arbejder benhårdt for at bevare og øge deres formuer og levere et attraktivt risikojusteret afkast.

Aktieinvesteringerne i Formueplejes investeringsløsninger er på langt sigt utvivlsomt bedst tjent med at være investeret i verdens bedste kvalitetsaktier til attraktive priser. Hvis kvaliteten af aktieudvælgelsen er i top, vil det i langt de fleste investeringsår medføre et attraktivt merafkast. Men der vil altid være år, hvor det går knap så godt, og hvor strømningerne på aktiemarkedet går andre veje. Aktiestrategien varetages i dag af Formueplejes tidligere aktieteam i selskabet CPH Capital Fondsmæglerselskab, der er ejet af AllianceBernstein. I de mere end ti år, hvor teamet har arbejdet med denne strategi, har den underperformet i 2009 og 2014. Men ser man over hele perioden, har teamet leveret et akkumuleret merafkast på over 50 procent. Ved udgangen af 2014 lå CPH Capital Globale Aktier på en andenplads blandt de danske Large Cap Blend-investeringsforeninger på det danske marked - målt over de seneste tre år.

Det årlige gennemsnitlige afkast de seneste tre år udgør 18,3 procent. Det er 3,4 procentpoint bedre end gennemsnittet af de 55 danske fonde, der er i kategorien. Afdelingen har de maksimale fem stjerner hos Morningstar.

Aktieudvælgelsen

CPH Capitals metode til udvælgelse af aktier er grundlagt helt tilbage i 1990 af Formueplejes nuværende administrerende direktør, Niels B. Thuesen, i hans tid som investeringsdirektør. De centrale medarbejdere hos CPH Capital Fondsmæglerselskab ledes af David Dalgas og har arbejdet sammen i mere end ti år. Investeringsprocesserne og værktøjerne finjusteres hele tiden, men den grundlæggende metode er den samme. Kort beskrevet er Formueplejes aktiemotor en global aktieportefølje med 50-60 aktier, der er konstrueret på en måde, så porteføljen risikomæssigt følger det brede verdensindeks.

Men i stedet for at tage de samme aktier som i indekset, udvælges de aktier, som aktuelt bedømmes at være undervurderede, nøje. Det vil sige, at porteføljemanagerne meget omhyggeligt analyserer de pågældende selskaber og vurderer den værdi, som aktien på langt sigt potentielt kan skabe til aktionærerne gennem indtjeningsstyrke, optimering af kapitalstruktur, dygtig ledelse og salg af produkter og/eller tjenester med høj brandværdi.

Potentielle aktier til porteføljen vælges for 70 procents vedkommende af en computer, der trækker en række nøgletal ud af en stor database med mere end 6.000 aktier. De mest attraktive aktier analyseres, virksomheden besøges, og der laves en omfattende analyse af både selskabet og dets konkurrenter.

Alt bliver dokumenteret, og investeringen bliver til sidst besluttet af CPH Capitals Investment Board. Denne udvælgelse har til formål at sikre, at der vælges aktier, der - hvis aktien indfrier sit potentiale - kan bidrage til merkast. Risikomæssigt adskiller porteføljens egenskaber sig fra andre, for selvom porteføljen har overvejende samme risiko som verdensmarkedetsindekset, betyder investeringen i kvalitetsaktier, at porteføljen i tider med store kursfald historisk har performet bedre end det brede indeks. Samtidig har aktiestrategien bevist, at den i gennemsnit leverer et merafkast i forhold til verdensaktieindekset - også når aktierne generelt stiger. Strategien passer perfekt til Formueplejes ambition om at bevare og øge formuer.

Sådan køber du aktiestrategien

Alle Formueplejes investeringsprodukter med globale aktier er investeret i den samme portefølje.

Investorer, der ønsker at investere rent i CPH Capitals globale aktiestrategi, kan enten gøre det via afdelingen LimiTTellus, der er akkumulerende og dermed lagerbeskattet, eller via den realisationsbeskattede afdeling CPH Capital Globale Aktier. Begge er noteret på børsen i Danmark. Kontakt Formuepleje, hvis du vil vide mere eller ønsker at handle.

Læs hele artiklen som pdf.

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>