Formuepleje står fast på kronen

Formueplejes Investeringskomité vurderer, at en revaluering af kronen aktuelt er usandsynlig, men vi følger udviklingen tæt.

Den seneste måned har der som bekendt været et hårdt pres på den danske krone. Aktører i valutamarkedet har spekuleret i en frigørelse fra spændet over for euro, hvilket ville betyde et fald i kursen på euro over for danske kroner.

Formueplejes gearede porteføljer har aktuelt deres gæld i danske kroner, mens aktiverne er investeret i danske realkreditobligationer og altovervejende udenlandske aktier. Hvis kronen skulle blive frigjort fra bindingen til euroen, og danske kroner dermed stiger, vil det medføre flere effekter. Det væsentligste ville være et valutakurstab på porteføljen med globale aktier af tilsvarende størrelse som revalueringen. Men risikoen for, at det sker, er så lille, at Formueplejes Investeringskomité i øjeblikket har valgt ikke at afdække for dette.

Fastkurspolitikken er besluttet af Folketinget

Der er mange grunde til, at en fravigelse fra den nu 33-årige fastkurspolitik er usandsynlig. For det første er fastkurspolitikken en integreret del af dansk økonomisk politik, og den kan kun ændres ved en beslutning i Folketinget. Dermed er Danmarks Nationalbank i en helt anden situation end den schweiziske nationalbank, der for cirka en måned siden opgav sin fire år gamle fastkurspolitik, der alene var besluttet af banken selv.

Ingen øvre grænse

For det andet er der ingen grænse for, hvor stor den danske valutabeholdning kan blive. Det er ikke noget problem for nationalbanken at sælge danske kroner, som den har uendeligt mange af, og købe udenlandsk valuta i stedet. Danmarks Nationalbank har ikke som den schweiziske et krav om overskud og kan definitorisk ikke gå konkurs, da den jo trykker sine egne penge.

Dansk økonomi er ikke stærkere end de andres

For det tredje har dansk økonomi siden finanskrisen udviklet sig i nogenlunde samme takt som de øvrige nordeuropæiske lande, hvorimod Schweiz' økonomi har udviklet sig meget mere positivt. Dermed er der ikke et reelt fundamentalt økonomisk belæg for at vurdere, at danske kroner pludselig skulle være blevet mere værd end euro.

Værktøjer nok

For det fjerde har Nationalbanken alle de værktøjer, der skal til for at fastholde den aktuelle kurs over for euro. Den kan for eksempel købe uendeligt meget valuta mod at betale i nyslået dansk mønt. Derudover kan den gøre det dyrt at eje danske kroner ved at lade renten være negativ, og den kan sagtens sænke renten på indskudsbeviser yderligere. Aktuelt ligger renten på minus 0,75 procent. Nationalbanken har desuden mulighed for at opkøbe danske obligationer og presse renten yderligere ned. Sidst, men ikke mindst, skal Nationalbanken bare holde fast, være konsekvent og tålmodig. Så vil spekulanterne på et tidspunkt give op.

På vagt

Men på trods af, at vi vurderer en revaluering som usandsynlig, så betyder det ikke, at vi slukker for skærmene og læner os trygge tilbage. Vi følger bevægelserne på de globale finansmarkeder nøje, og vi forholder os hele tiden til den aktuelle udvikling.

Vi mener desuden, at vi på nuværende tidspunkt har tid nok til at kunne reagere, hvis situationen pludselig ændrer sig. Sker det, kan vi hurtigt afdække en revalueringsrisiko helt eller delvist, hvis vi finder det nødvendigt for at bevare og øge vores investorers formuer på langt sigt.

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>