Bedre tider for Formueplejes renteafkast

Det danske realkreditobligationsmarked har generelt haft et hårdt år med negative afkast, der også har påvirket renteafkastet hos Formuepleje. Dog har Formuelejes afkast de seneste uger forbedret sig ganske fornuftigt.

Siden slutningen af oktober har Formueplejes investeringer inden for danske realkreditobligationer vist fornyet styrke. Formuepleje Fokus har aktuelt (fredag den 20. november) et afkast år til dato på cirka 2,2 procent efter alle omkostninger, hvilket isoleret set er en forbedring af afkastet på omkring 3,0 procentpoint over de seneste par uger. Den investeringsmodel, som Fokus benytter, er den samme som indgår i Pareto, Safe, Epikur og Penta.

Medvind på tre fronter

Årsagen til det forbedrede afkast skyldes flere faktorer. Renten på de kortere løbende obligationer er faldet en smule, hvilket har givet kursgevinster. Merrenten - det vil sige forskellen mellem renten på statsobligationer og realkreditobligationer - er mindsket en smule, hvilket også har givet positivt effekt. Og endelig har den aktive forvaltning og udvælgelse af de enkelte obligationer inden for de seneste uger også givet positivt bidrag til det samlede afkast.

Attraktivt forventet 1 års afkast

Den aktuelle forventning til afkastet et år frem efter omkostninger forventes nu at ligge på mellem 4,5 til 6 procent. Hvilket, set i lyset af den relative lave risiko og det generelt meget lave renteniveau, må betegnes som et attraktivt forventet afkast for investeringer i renteaktiver.

Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Der henvises i øvrigt til vores disclaimer.

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>