2015: Ex-kupon - udstedelse af andele uden ret til udbytte

Bestyrelserne for investeringsforeningerne Absalon Invest og CPH Capital har den 14. januar 2015 vedtaget, at der i nedennævnte afdelinger udstedes andele uden ret til udbytte for 2014:

Absalon Invest, afdeling Danske Aktier ex-kupon: Fondskode DK0060606762
IF CPH Capital, afdeling Globale Aktier ex-kupon: Fondskode DK0060606846
IF CPH Capital, afdeling Forbrugsaktier ex-kupon: Fondskode DK0060606929

Andelene vil være optaget til handel på Nasdaq Copenhagen fra den 26. januar 2015 og frem til de ordinære generalforsamlinger den 8. april 2015 for Investeringsforeningen Absalon Invest og den 14. april 2015 for Investeringsforeningen CPH Capital.

Investorerne vil i den pågældende periode kunne købe beviser i afdelingerne, uden at de får udbetalt udbytte for 2014. Dette udbytte ville ellers blive beskattet hos investor, selvom vedkommende først har købt beviserne i 2015.

Efter afholdelsen af de ordinære generalforsamlinger vil andelene uden ret til udbytte blive ombyttet til andele med ret til fremtidigt udbytte.

Afdelingernes udbytteprocent samt prospekttillæg for andelene uden udbytte offentliggøres den 26. januar 2015. Prospekttillæggene vil herefter kunne ses på www.absalon-invest.dk og www.investeringsforeningen-cphcapital.dk.

Læs mere om afdelingen i Absalon Invest.

Læs mere om afdelingerne i CPH Capital.