ECB sender finansmarkederne ned

Finansmarkederne blev skuffede over udmeldingerne fra Den Europæiske Centralbank torsdag eftermiddag og sendte aktierne ned og renterne op, mens dollarkursen faldt cirka 3 procent. Formuepleje vurderer, at reaktionen er forbigående og foretager ingen tilpasninger i sine blandede porteføljer.

Den Europæiske Centralbanks rentemelding var i går (torsdag den 3. december) ikke nok til at tilfredsstille finansmarkedernes forventninger til en endnu mere ekspansiv pengepolitik.

ECB valgte at sænke renten på indskudsbeviser fra -0,2 til -0,3 procent. Derudover forlængende centralbanken sine opkøbsprogrammer af statsobligationer fra efteråret 2016 til marts 2017 samt annoncerede nogle yderligere, mere lempende justeringer.

Alt i alt var det mindre, end markedet havde forventet, og reaktionen var at sende europæiske aktier cirka 3,5 procent ned og renten cirka 0,1 til 0,2 procentpoint op. Desuden steg euroen over for dollar, hvilket sendte kursen på dollar ned fra cirka 7,05 til et niveau omkring 6,85. Amerikanske aktier faldt efterfølgende cirka 1 procent. Desuden steg kreditspændene på virksomhedsobligationer.

Reaktionen forventes at være forbigående

Finansmarkedernes negative reaktion, der blev forstærket af skuffende non manufacturing ISM tal fra USA, påvirker selvsagt Formueplejes forskellige porteføljer negativt, men det er investeringskomitéens vurdering, at reaktionerne efter alt at dømme er forbigående, og at markederne vil rette sig.

Blikket er i dag (fredag den 4. december) vendt mod USA, hvor jobrapporten forventes at melde om fortsat høj beskæftigelse. Markante afvigelser fra forventningerne vil have en vis effekt på markederne, men det er ikke vores vurdering, at afvigelsen vil blive af en størrelse, der gør det relevant at foretage porteføljetilpasninger.

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>