Den græske gældskrise er forværret

Denne uge bliver efter alt at dømme afgørende for udviklingen i den græske gældskrise. Investorerne kan se frem til betydelig bølgegang på de finansielle markeder i takt med skiftende politiske meldinger. Formuepleje følger situationen meget tæt.

Fredag den 26. juni så det ud til, at der ville komme en aftale, som midlertidigt ville løse den græske gældskrise, men forhandlingerne brød sammen. Det græske parlament vedtog natten til søndag, at der skulle holdes en folkeafstemning om kreditorernes (ECB, IMF og EU-landene) forhandlingsudspil søndag den 5. juli. Det udspil er dog tidsbegrænset til tirsdag den 30. juni. Derfor kan der af gode grunde ikke stemmes om det på søndag, og det gør det i skrivende stund usikkert, hvad folkeafstemningen egentligt skal handle om. I løbet af ugen må der dog forventes nye forslag fra begge sider.

Betalinger forfalder
Men der er aktuelt ingen forlængelse af de hjælpepakker, som ophører den 30. juni - samme dag som en betaling på 1,5 milliarder euro forfalder til IMF. Det virker ikke sandsynligt, at Grækenland kan betale, og det er nærmest helt utænkeligt, at landet kan betale de 3,5 milliarder euro, som forfalder senere i juli. De græske banker holder lukket hele denne uge. ECB har undladt at forhøje sit ELA-program, der tilfører bankerne den likviditet, som har været nødvendig for, at de har kunnet fungere. Uden forhøjelse af ELA er den naturlige konsekvens, at bankerne må holde lukket.

Fortsat politisk spil
Politisk kan der ske rigtig meget i løbet af denne uge. Formuepleje forventer, at der trods alt er en politisk vilje til at få landet en løsning på målstregen, for både EU og euroens troværdighed er på spil. Men der er meget stor usikkerhed om udfaldet. Grækernes indenrigspolitiske sikkerhed er også på spil i forhold til risikoen for et økonomisk kollaps, social uro og turistflugt. Men grækerne kan være nødt til at acceptere bare nogle af de krav, der bliver stillet, ellers får det negativ betydning i forhold til de lande i EU, der også har haft det svært, men som har taget den smertefulde medicin.

Usikkerhed
Situationen har allerede givet anledning til usikkerhed på de finansielle markeder med faldende aktiekurser og faldende korte renter i de sikre nordeuropæiske lande. Men i det lidt længere perspektiv, forventer Formuepleje ikke, at det udvikler sig til en finansiel krise i samme grad som i 2008. Grækenland er trods alt en lille økonomi, eurolandene og ECB har forberedt sig på dette mulige scenarie siden 2011, og ECB vil gribe massivt ind og skyde med alle de kanoner, de har, for at beskytte den europæiske økonomi. Men vi forventer faldende aktiekurser, en svagere euro og lave renter i kernelandene - herunder i Danmark - i de kommende dage.

Hvad gør Formuepleje?
Formueplejeforeningernes balancerede porteføljer er konstrueret til at være robuste. Vi ser derfor også, at kurserne i dag på Optimum, Pareto, Safe, Epikur og Penta kun falder lidt i forhold til lukkekursen i fredags. Dette skyldes positivt afkast fra en styrket amerikansk dollar og lidt lavere korte renter i Danmark, mens aktierne falder. Formuepleje benytter lejligheden til at øge aktieeksponeringen i de balancerede foreninger, idet vi tror på, at aktierne vil rette sig igen og derefter yderligere har stigningspotentiale.

Der vil være op- og nedture på de finansielle markeder på kort sigt, men vi tror på, at ECB og eurolandene i tilfælde af kollaps vil kunne håndtere situationen på både kort og langt sigt, og at de langsigtede effekter vil være begrænsede. Formuepleje forventer på længere sigt et fortsat positivt aktieafkast på trods af et eventuelt græsk kollaps. Formueplejes aktieporteføljer er konstrueret til relativt at klare sig bedre end markedet generelt i nedgangstider. Faldende korte renter vil være positivt for afkastet, og det samme vil en styrket amerikansk dollar.

Læs også:
Den græske krises betydning for investorerne

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>