Centralbankerne i fokus i december

Årets sidste investeringsmåned vil være påvirket af centralbankernes gøren og laden. Opfører centralbankerne sig som markedet forventer, kan det give investorerne en positiv afslutning på året.

2015 har på flere måder være centreret omkring de globale centralbanker og deres divergerende pengepolitik, og det er fortsat dagordenen i december.

I Europa har den lave rente og ECB's opkøb af obligationer været med til at stimulere den europæiske økonomi. Dagsordenen i USA er gået i den anden retning og har hele året budt på diskussioner om, hvornår den amerikanske økonomi viser tilstrækkelig styrke til, at centralbanken så småt vil kunne begynde at hæve renten.

Også i december vil de to centralbanker være i fokus og dermed påvirke både aktie- og obligationsmarkederne.

Direktør og medlem af Formueplejes investeringskomité, Søren Astrup, forventer en fornuftig afslutning på året:

"Alt i alt viser den globale økonomi god styrke, og med ECB i ryggen er udsigterne for europæisk økonomi mere positive, især set i lyset af en fortsat styrkelse af dollar over for euro. Selvom vi i Formuepleje har fokus på risikostyringen og ikke på at forudsige markederne på helt kort sigt, tror vi, at den amerikanske dollar efter alt at dømme vil blive yderligere styrket i løbet december, " siger Søren Astrup.

ECB lægger ud

Allerede torsdag den 3. december forventer markedet, at den europæiske centralbank sænker renten på indskudsbeviser fra de aktuelle minus 0,20 procent til minus 0,3 til 0,4 procent. Den aktuelle danske rente på indskudsbeviser er minus 0,75 procent.

I kølvandet på den forventede rentesænkning lægges der op til, at centralbanken øger sit pengepolitiske opkøbsprogram af statsobligationer og dermed pumper endnu mere likviditet ud i banksystemet. Isoleret set vil det svække kursen på euro over for især den amerikanske dollar til gavn for de europæiske eksportvirksomheder.

USA hæver nok renten

To uger senere, den 16. december, forventer Formuepleje, at den amerikanske centralbank for første gang siden 2006 lægger forsigtigt ud med at hæve renten. Det kræver dog, at jobrapporten, der kommer fredag den 4. december viser fortsat fremgang i jobskabelsen, og at lønningerne fortsætter deres moderate stigning.

"Det er Formueplejes forventning, at jobrapporten afspejler styrken i den amerikanske økonomi lige nu, og at den amerikanske centralbank følger op på sine tidligere udmeldinger og hæver renten mellem 0,1 og 0,25 procentpoint senere på måneden. Dermed sender centralbanken et signal om, at USA er på et solidt vækstspor," siger Søren Astrup og fortsætter:

"Alt i alt forventer Formuepleje, at året slutter med at cementere den seneste tids fremgang i aktiekurserne, men der kan sagtens komme nogle mindre udsving undervejs i takt med, at markedets forventninger skal stemme med virkeligheden."

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>