Attraktivt at investere i virksomhedsobligationer

De seneste måneder har nervøsiteten på de finansielle markeder sendt kurserne på High Yield-obligationer så kraftigt ned, at det aktuelle afkastpotentiale på et års sigt virker attraktivt for langsigtede investorer.

Siden stemningsskiftet på de finansielle markeder indtraf i starten af august, da den kinesiske devaluering skabte tvivl om væksten i Kina og de øvrige Emerging Markets-lande, er kurserne på High Yield-virksomhedsobligationer faldet cirka 5 procent. Det er et relativt stort fald på kort tid og skyldes dels stemningsskiftet, hvor investorerne forlanger højere risikopræmier. Det vil sige lavere kurser, dels manglende likviditet, hvor obligationerne falder mere, end virksomhedernes reelle fundamentale økonomiske forhold tilsiger.

Absalon Invest High Yield Obligationer investerer i globale virksomhedsobligationer, som har en kreditvurdering, der er lavere end "Investment Grade". Kreditmæssigt betyder det, at der er en vis risiko for konkurs, men kreditteamet bag afdelingen foretager en meget omhyggelig udvælgelse, og de investerer kun i obligationer udstedt af virksomheder, der har en rating på B- og højere.

Investeret i kvalitet

Det er kreditteamets klare vurdering, at de relativt lave kurser på de virksomhedsobligationer, der er investeret i gennem Absalon Invest High Yield Obligationer, i høj grad skyldes stigende risikopræmier som følge af frygt for risiko. Der er tale om, at hele markedet over en bred kam er ramt - uden at der nødvendigvis skeles til de individuelle obligationers/virksomheders kreditværdighed, hvilket i vores øjne ikke er berettiget.

Med vores indsigt i kreditobligationsmarkedet er der ikke tegn på et øget antal konkurser udenfor energi- og materialesektorerne. De virksomheder, vi investerer i, er alle sunde virksomheder med en lav risiko for konkurs. Desuden er vi konsekvent undervægtet i obligationer udstedt af virksomheder inden for energi, råvare- og materialesektorerne, der alle er blevet ekstra hårdt ramt de seneste måneder.

Attraktivt købsniveau for den langsigtede investor

Kigger vi på det aktuelle afkastpotentiale fra det nuværende - efter vores opfattelse - relativt lave niveau, vil Absalon Invest High Yield Obligationer (ved uændrede kreditspænd i forhold til andre typer af obligationer og ved uændret renteniveau) kunne levere et forventet afkast på et års horisont på cirka 7 procent - efter omkostninger.

Det er endda inklusive en risiko for, at vi taber 1 procent i afkast på uforudsete konkurser. Det er et attraktivt og konservativt afkastpotentiale set i lyset af, at vi forventer, at kreditspændet til statsobligationer vil mindskes i takt med, at nervøsiteten lægger sig, og at vi forventeligt vil vende tilbage til mere normale tilstande i løbet af den kommende tid.

Ønsker du at vide mere om investering i virksomhedsobligationer, er du velkommen til at kontakte en af Formueplejes rådgivere.

Ansvarsfraskrivelse:

Artiklen er udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge noget værdipapir. Formuepleje kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af investorers dispositioner på baggrund af oplysningerne i artiklen.

Vi anbefaler generelt investorer til at søge individuel rådgivning før investering.

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>