Analyse: Græske Ja/Nej-scenarier

På søndag stemmer grækerne Ja eller Nej til kreditorernes forhandlingsudspil fra sidste weekend. Investeringskomitéen bringer her sin analyse af de mulige scenarier efter afstemningen.

Denne tekst er senest opdateret fredag, den 3. juli 2015 kl. 10:30.

Folkeafstemningen på søndag i Grækenland bliver meget tæt, og det er derfor meget vanskeligt at forudsige udfaldet. De seneste meningsmålinger har bevæget sig fra Nej til Ja til en lille overvægt af Nej-stemmer i dag.

Afstemningen kompliceres af, at spørgsmålet er meget indviklet stillet og refererer til to officielle dokumenter skrevet i et svært forståeligt sprog. Stemmesedlen kan tolkes på flere måder, hvilket antageligt også er meningen fra regeringens side.

I tilfælde af et Ja

Den siddende græske regering anbefaler et Nej til kreditorernes forhandlingsudspil. Et Ja vil derfor sandsynligvis betyde, at regeringen må gå af og udskrive valg. EU vil i den situation formentlig stille midler til rådighed, og bankerne vil genåbne med kapitalrestriktioner og begrænsninger for maksimale hævninger af kontanter.

Det er ikke særligt sandsynligt, at den siddende venstreorienterede regering vil være en troværdig forhandlingspartner over for kreditorerne ved et Ja, og af samme grund bliver konsekvensen højst sandsynligt, at den nuværende regering må gå af. En anden mulighed er, at den siddende regering lader det være op til et flertal i det græske parlament at danne en ny teknokratisk regering, der får til opgave at forhandle en løsning.

Positivt for afkastet

De finansielle markeder vil efter alt at dømme reagere positivt ved et Ja, idet aktierne vil stige. De lange renter vil opleve begrænsede stigninger. Formueplejes blandede porteføljer vil absolut og relativt blive positivt påvirket ved et Ja.

I tilfælde af et Nej

Stemmer grækerne nej, vil den græske regering have opnået det resultat, som den har ønsket. Det betyder, at den vil stå stejlt på sin forhandlingsposition, hvor den kæmper imod reformer og besparelser, men derimod for flere lån og gældseftergivelse.

Kreditorerne vil modsat stå stejlt på deres krav om reformer af blandt andet pensionssystemet samt besparelser og effektiviseringer af den offentlige sektor, herunder skatte- og afgiftsinddrivelsessystemet. Kreditorerne har ingen tillid til den græske premierminister, Alexis Tsipras, og forhandlinger om et kompromis vil være så godt som udsigtsløse.

Disse to stejle fronter kan føre til, at der måske kan forhandles en løsning, hvor Grækenland forlader euroen, men forbliver i EU. Overgangen til drachmer kan dog risikere at blive en rodet omgang med væsentlige indtægts- og formuetab for Grækenland og den græske befolkning. De græske banker vil alle gå konkurs og bliver dermed overtaget af staten.

De kortsigtede konsekvenser vil være kaotiske for befolkningen, men EU vil efter alt at dømme træde hjælpende til. Økonomisk er EU og eurozonen forberedte på et græsk kollaps og er klar til at inddæmme de økonomiske effekter gennem forskellige støtteaktioner over for landene omkring Grækenland og i hele det europæiske banksystem.

Formuepleje vil købe op

De finansielle markeder vil i tilfælde af et Nej reagere ved at sende de europæiske aktier ned. Renterne vil falde, idet pengestrømmene vil søge ly i lande med høj kreditrating, herunder Danmark og Tyskland. Formuepleje vurderer, at mens de kortsigtede konsekvenser ved et Nej over de næste uger vil være negative, vil den globale makroøkonomiske betydning af et kollaps i den græske økonomi ikke være væsentlig på lidt længere sigt. Faktisk kan det - økonomisk set - være positivt, at en konstant truende risiko siden 2009 er blevet udløst.

Formuepleje vil benytte de lavere aktiekurser til at rebalancere porteføljerne ved at købe aktier inden for det mandat, vedtægterne og foreningsbestyrelserne har givet investeringskomitéen og kapitalforvaltningen.

Uanset Ja eller Nej

Det skal dog understeges, at uanset resultatet på søndag, er det vanskeligt at forudsige alle de forskellige udfald og effekter af den kaotiske udvikling, som afstemningen kan medføre. Investeringskomitéen og kapitalforvaltningen følger udviklingen tæt og er klar til at reagere for at beskytte investorernes formuer på længere sigt. 

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>