Værdierne i Formueplejeaktierne udloddes i form af investeringsbeviser

I uge 2 blev processen, hvor næsten alle værdierne i de enkelte Formueplejeselskaber tildeles aktionærerne i form af investeringsbeviser i de respektive investerings- og hedgeforeninger gennemgørt. Investorerne skal ikke foretage sig noget.

Formuepleje har i uge 2 gennemført den sidste fase, hvor næsten alle værdierne i Formueplejeselskaberne migrerer/flytter over i de respektive nye investerings- og hedgeforeninger.

Det betyder, at alle, der ejede aktier i et eller flere af Formueplejeselskaberne, tirsdag den 7/1 2014 senest lørdag, den 11. januar modtog et forholdsmæssigt antal investeringsbeviser i de respektive hedgeforeninger som en konsekvens af den generalgeneralforsamlingsgodkendte udlodning. Hele transaktionen foregår automatisk via Værdipapircentralen, og investorerne skal derfor ikke foretage sig noget aktivt.

Udlodningen sker efter disse ombytningsfaktorer:

Selskab

Fondskode

Ombytningsforhold

Forening

Fondskode

Formuepleje Optimum A/S

DK0060026680

1,280803

CPH Capital*, Afdeling Formuepleje Optimum

DK0060455962

Formuepleje Pareto A/S

DK0016023492

3,740065

Hedgeforeningen Formuepleje Pareto

DK0060497964

Formuepleje Safe A/S

DK0016110547

2,327165

Hedgeforeningen Formuepleje Safe

DK0060498186

Formuepleje Epikur A/S

DK0016079288

5,613530

Hedgeforeningen Formuepleje Epikur

DK0060498269

Formuepleje Penta A/S

DK0016079361

2,599607

Hedgeforeningen Formuepleje Penta

DK0060498343

Formuepleje Merkur A/S

DK0016042609

3,017032

Hedgeforeningen Formuepleje Merkur

DK0060498426

Formuepleje LimiTTellus A/S

DK0016310980

1,673132

CPH Capital*, Afdeling Formuepleje LimiTTellus

DK0060502631

Formuepleje Fokus A/S

DK0060179596

1,369084

Hedgeforeningen Formuepleje Fokus

DK0060498509

*Investeringsforeninger under CPH Capital administreres af Formuepleje Fund Management A/S, der også administrerer Formueplejes hedgeforeninger.  

Reelt ingen ændringer

I princippet er der reelt ingen forskel på at eje de velkendte aktier eller de nye investeringsbeviser, idet investeringsbeviserne også er børsnoterede. Investeringsstrategien og risikorammerne er uforandrede. Endda er fordelen ved investeringsbeviserne, at der er tale om investerings- og hedgeforeninger, der har daglig indløsning og emission og dermed et lavere spread ved køb og salg, end hvad der som regel var tilfældet med aktierne.

Markante kursfald

Udlodningen af værdierne i de enkelte aktieselskaber betyder, at aktiernes indre værdi falder markant. Indre værdi fastsættes den 8/1 2014. Samtidig nedsættes stykstørrelsen. For eksempel vil kursen på Formuepleje Safe A/S falde fra cirka kurs 245 kroner til nogle få øre. Faldet i indre værdi anslås aktuelt til at blive større end 99 procent i forhold til indre værdi dagen før. Investorer, der køber aktier onsdag den 8/1 2014 eller herefter, vil IKKE få tildelt investeringsbeviser og vil derfor reelt købe aktier i et selskab med en egenkapital på cirka 5-6 millioner kroner.

I forbindelse med, at selskabet offentliggør en ny og ganske lav indre værdi onsdag den 8/1 2014, må det forventes, at kursdannelsen på Nasdaq OMX påvirkes, således at børskursen falder tilsvarende markant.

Slet limiterede købs- eller salgsordrer

Som investor må man derfor ikke opfatte kursfaldet som en attraktiv købsmulighed, ligesom selskabet opfordrer alle, som har placeret limiterede købs- eller salgsordrer i markedet til at fjerne disse senest tirsdag 7/1 2014.    

Brev fra VP

Alle aktionærer vil modtage brev fra Værdipapircentralen i begyndelsen af uge 3, hvoraf det fremgår hvor mange investeringsbeviser, der er blevet tildelt for hver aktiepost. Der bliver samtidig udbetalt et mindre kontantbeløb på op til cirka 100 kroner til depotets afkastkonto, da ombytningsfaktoren er skæv, og der derfor ikke kan tildeles et helt antal investeringsbeviser.

Eksempel

For eksempel vil værdien af 3.000 aktier i Formuepleje Safe A/S blive udloddet i form af 6.981 investeringsbeviser i Hedgeforeningen Formuepleje Safe, idet 3.000 x 2,327195 giver 6.981,495 investeringsbeviser. Den skæve rest på 0,495 investeringsbevis, bliver udbetalt til depotets afkastkonto i begyndelsen af uge 3.

"Tømte" aktier

Aktionærer, der ejer aktier den 7/1 2014, ejer dagen efter, den 8/1 2014, nu både hedgeforeningsbeviser og de gamle "tømte" aktier. Aktierne er stadig børsnoterede, men i umiddelbar forlængelse af tildelingen af investeringsbeviserne vil bestyrelsen anmode Nasdaq OMX om at afnotere selskabet. Flere interessenter, herunder Formuepleje Holding A/S, har tilkendegivet, at man forventer at kunne tilbyde at købe de gamle "tømte" og næsten værdiløse aktier. Tilbud om dette forventes dog ifølge de modtagne tilkendegivelser under alle omstændigheder først at blive fremsat umiddelbart efter en afnotering fra Nasdaq OMX.

Skat

Selve udlodningen af aktiernes værdier i form af investeringsbeviser er skattefri i henhold til den række af bindende svar fra Skat, som kan læses her.

Nye kurser findes her

Fremover kan investorerne se kurserne på de nye investeringsbeviser under kategorien "Investeringsforeninger" på diverse eksterne websites som borsen.dk og nasdaqomxnordic.com/Investeringsbeviser samt naturligvis på forsiden af formuepleje.dk.
Mere information findes på formuepleje.dk.

Baggrund samt historik for hele migreringsprocessen findes her.

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>