US-rentestigning i sigte – Formuepleje er klar

Den amerikanske centralbank er begyndt på at vende tilbage til mere normale pengepolitiske forhold efter finanskrisen. Næste år kommer til at stå i rentestigningens tegn. Formuepleje har taget sine forholdsregler.

Da den amerikanske centralbank tilbage i maj 2013 indikerede, at den ikke ville støtteopkøbe obligationer for evigt, gav det markante aktiekursfald og rentestigninger. Markedet justerede derefter sine forventninger i retning af, at nedtrapningen af støtteopkøbene vil begynde omkring årsskiftet. Nedtrapningen begyndte i januar 2014. I dag ser det ud til, at støtteopkøbene helt afsluttes efter det næste rentemøde i oktober, og en ny fase med strammere pengepolitik og dermed højere rente er i gang.

Dermed kan det konstateres, at den amerikanske økonomi har kunnet fastholde den langsigtede forbedring af økonomien som forventet, og som især har kunnet ses af den så godt som konstante jobskabelse på cirka 200.000 nye job om måneden, som jobrapporterne i år har vist. Den amerikanske centralbank vurderer også, at den længerevarende inflationsudvikling under 2 procent er aftagende. Det er positivt for aktierne, idet fortsat stabil vækst i økonomien betyder stigende omsætning og dermed indtjening for de amerikanske selskaber, som Formuepleje har en pæn del af sine porteføljer placeret i.

Bedre økonomi - rentestigning

Alt i alt betyder ophøret af støtteopkøbene, den faldende arbejdsløshed og den aftagende risiko for faldende inflation, at økonomien er i bedring. Det betyder, at det er tid til at vende tilbage til mere normale rentemæssige forhold, altså højere renter. Formuepleje vurderer, at den amerikanske styringsrente begynder at stige i 2015, og meget tyder på, at det kommer til at ske til foråret. Amerikanske renter er som helhed steget i forventning om de kommende rentestigninger og må forventes af stige yderligere, hvis økonomien fortsat udvikler sig positivt.

Formuepleje har afdækket

Formuepleje har ikke investeret i amerikanske obligationer og bliver derfor ikke direkte ramt af den forventede rentestigning. Formueplejes porteføljer er derimod investeret i danske realkreditobligationer, hvor en mindre del er placeret i langtløbende obligationer, der rammes hårdest af rentestigninger. Det forventes, at den amerikanske rentestigning i et vist omfang vil påvirke de lange europæiske renter og dermed også de lange danske renter, hvorfor Formuepleje har afdækket obligationsporteføljerne over for denne risiko.

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>