US-regnskaber: Største positive overraskelse i 2 år

Den amerikanske regnskabssæson for 2. kvartal 2014 nærmer sig sin afslutning. Ni ud af ti selskaber har aflagt regnskaber, og der tegner sig et ganske positivt overordnet billede. Det understøtter den fundamentale væksthistorie, der skal trække aktier fremadrettet.

De amerikanske selskabers omsætningsvækst blev på 4,3 procent set i forhold til samme periode sidste år, hvilket i forhold til analytikernes forventninger er den den største positive overraskelse i mere end to år. 64 procent af de amerikanske selskaber formåede i andet kvartal at overgå forventningerne til omsætningsvæksten. Niveauet og udviklingen specielt siden starten af 2013 er medvirkende til at opretholde Formueplejes positive syn på aktier, idet transitionen fra en af centralbanken økonomibåret økonomi til en sundere efterspørgselsdrevet fremgang blandt andet skal aflæses i virksomhedernes evne til at generere omsætning.

Indtjeningsfremgang i alle 10 sektorer

Alle 10 sektorer har i andet kvartal bidraget positivt til den samlede indtjeningsvækst, der har vist en fremgang på 9,9 procent i forhold til samme periode sidste år. Sektorer som Energi og Materialer, der gennem en række kvartaler har oplevet udfordringer, bidrager i 2. kvartal med indtjeningsniveauer, der ligger over gennemsnittet. Det samme er gældende for sundheds- og IT-selskaberne, der kan præstere indtjeningsfremgang på 16 og 12 procent.

Graf _Aug _2014

Den samlede indtjeningsfremgang er stærk og dækker i et vist omfang også over den indtjeningsperiodisering, man har kunnet forvente efter 1. kvartals udfordrende vejrsituation i USA.

Stærke takter IT- og Sundhedssektorerne

Det er opløftende at se, at omsætningsvæksten i IT-selskaberne i 2. kvartal ligger på over 7 procent, hvilket svarer til en fordobling af den gennemsnitlige omsætningsvækst de seneste par år. Fremgangen er bredt funderet blandt de største IT-selskaber, som i øvrigt har en bred eksponering mod IT-investeringscyklussen, der mere eller mindre er blevet sat på hold siden finanskrisen. Fremgangen i sektorens omsætning lover godt for de øvrige sektorers fremtidige IT-investeringer.

Blandt de mere stabile sektorer viser Sundhedssektoren stærke takter med en omsætningsfremgang på over 12 procent (stærkeste blandt de 10 sektorer) samt en indtjeningsfremgang, der som sagt blev på 16 procent. Sektoren har gennem længere tid leveret fornuftig omsætnings- og indtjeningsfremgang, specielt i industrigrupperne uden for Pharma, hvilket skyldes en fortsat evne til at udfylde huller efter patentudløb gennem opkøb og innovation.

Industri er kvartalets "bløde" sektor

Industriselskaberne har i 2. kvartal leveret den laveste omsætningsfremgang (når der ses bort fra Finans). En samlet omsætningsfremgang på 2,1 procent er beskeden, når der sammenlignes med udviklingen i de amerikanske makronøgletal. En del af forklaringen skal findes i et fortsat svagt Europa og i et vist omfang Asien samt en vedvarende lavere investeringsaktivitet i blandt andet mineindustrien. Forhold, der rammer de største industrielle eksportører.

Udvikling understøtter positivt syn på aktier

Den fundamentale forbedring, der kan spores i de amerikanske selskaber det seneste års tid, vurderer Formuepleje, er afgørende for det fremadrettede potentiale i aktier. Over tid er det indtjeningen, der skal trække aktiemarkedet og ikke stimuli fra verdens centralbanker. I det nuværende økonomiske miljø, hvor virksomhederne har vundet tid ved at skære i omkostningerne, skabes indtjeningen gennem en fremgang i omsætning. Netop derfor er efterspørgselskomponenterne og virksomhedernes omsætningsvækst nogle af de vigtigste parametre, man bør have for øje, når virksomhedernes fundamentale økonomiske forhold skal evalueres. 

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>