Traditionel korrektion indtrådt på aktiemarkederne

Den seneste uge har budt på en nedtur på de globale aktiemarkeder. Formuepleje vurderer dog, at der er tale om en kortsigtet korrektion, der ikke forstyrrer billedet af det fair prisfastsatte aktiemarked.

Vi har i de senere år oplevet en af de længste aktieopture i mange årtier, og vi skal tilbage til foråret 2012 for at finde den seneste korrektion på over 10 procent på tilsvarende kort tid. Aktuelt er de globale aktiemarkeder faldet med cirka 8 procent fra toppen. De største fald er sket i Europa - herunder i Danmark - hvor aktierne er faldet med over 10 procent.

Det var tab af makroøkonomisk momentum i Europa og herunder specielt i Tyskland, der i sidste uge var baggrunden for tilbagefaldene i aktiemarkedet. Også IMF's nedrevidering af vækstforventningerne skubbede til investorernes frygt omkring et tab af globalt vækstmomentum. Formuepleje vurderer, at det i højere grad er regulær frygt mere end fundamentale ændringer, der driver aktiekursfaldene.

Det giver naturligvis anledning til bekymring, idet investorerne spørger sig selv, om dette er begyndelsen til afslutningen på aktieopturen. Det mener Formuepleje ikke. Vi vurderer, at der er tale om en helt traditionel korrektion, der ofte ses komme i kølvandet på en længere optur på aktiemarkedet.

Fair aktiepris

Formuepleje begrunder denne holdning med det faktum, at aktierne ikke længere er billige - men heller ikke for dyre. Vi ser i stedet, at aktieinvestorerne har reageret på den øjeblikkelige geopolitiske uro. Det vil sige den fortsatte uro i Irak, men også den stadig uafklarede krise mellem Ukraine og Rusland trækker stemningen ned. Sanktionerne mellem Rusland og Europa har sat negative vækstspor i Europa, og derfor ser vi aktierne reagere negativt. Yderligere er vendingen i den amerikanske centralbanks ekspansive pengepolitik en usikkerhedsfaktor, der aktuelt og over de næste måneder vil påvirke markedet.

Positiv regnskabssæson i vente

I sidste uge blev den amerikanske regnskabssæson indledt med et overraskende godt regnskab fra aluminiumsproducenten Alcoa. I denne uge begynder den europæiske regnskabssæson. Formuepleje forventer, at den svage positive fremgang, vi har kunnet se i de tidligere kvartaler, fortsætter.

Formuepleje vurderer, at aktierne generelt er fair prisfastsat. Det vil sige, at yderligere kursstigninger skal komme fra forbedret omsætning og indtjening. Det aktuelt meget lave renteniveau betyder, at alternativet til investering i aktier - obligationer og kontanter - er så lidt attraktivt, at det er med til at understøtte efterspørgslen af aktier.

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>