Tid til at rebalancere dine virksomhedsobligationer?

Formueplejes rådgivere møder ofte private investorer, der har investeret betydelige midler direkte i virksomhedsobligationer. Afkastet har de seneste år været godt, men nu er tiden kommet til at trimme porteføljen.

Investering i forskellige typer af udenlandske obligationer - herunder virksomhedsobligationer - har været en givtig investering de seneste år. Danske investorer har i dag mere end 174 milliarder kroner placeret i udenlandske obligationer gennem investeringsforeninger plus direkte investeringer i enkelte obligationer.

Men risikoen for rentestigninger, forlængelser af løbetiden, kreditrisiko med mere betyder, at det er værd at overveje at rebalancere porteføljen for at nedbringe risikoen. Men inden du sætter underskriften på fondsordren, er det nødvendigt at vide præcis, hvad investering i virksomhedsobligationer indebærer af fordele og ulemper.

Rådgivningssituationen

Direktør Henry Høeg møder ofte både bestående og nye kunder, der enten har investeret i investeringsforeninger med forskellige typer udenlandske stats- og virksomhedsobligationer eller individuelt direkte i forskellige typer af obligationer. Er der tale om danske stats- eller realkreditobligationer, ligger de ofte i porteføljen som en likviditetsbuffer. Men tit har kunderne også investeret i danske og udenlandske virksomhedsobligationer, og de har en helt anden risiko:

"Mange store danske og udenlandske virksomheder som for eksempel DONG, Nokia, Vestas eller Peugeot har især siden finanskrisen udstedt egne obligationer, fordi bankerne enten ikke har kunnet låne ud eller kunnet gøre det tilstrækkeligt konkurrencedygtigt. Mange har investeret i disse virksomhedsobligationer og tjent gode solide afkast de senere år, men vi oplever, at de færreste investorer har en dybere indsigt i, hvordan disse obligationer er skruet sammen og hvilke risici, de bærer på," siger Henry Høeg.

Har en kunde investeret i en obligation til kurs 80 for et par år siden, fået for eksempel 6 procent i rente undervejs og har to år til udløb, så foretrækker de fleste at vente, til de kan få den indfriet til kurs 100. Men det kan vise sig at være en uklog beslutning.

"Det særlige ved virksomhedsobligationer er, at der kan være nogle helt særlige vilkår, som kan træde i kraft, når obligationen nærmer sig udløb. Dertil kommer, at der er tale om en virksomhed, der måske kan have svært ved at skaffe pengene til at indfri obligationen. Desuden kan kursen være over 100, og hvis et alternativ giver mere i forventet afkast frem til udløb, kan det være en fordel af sælge," siger Henry Høeg.

Kreditværdighed

Det helt særlige ved virksomhedsobligationer er, at de for det første er udstedt af virksomheder. Det betyder, at sikkerheden for, at investor får sine penge igen, afhænger af virksomhedens kreditværdighed. Jo mere kreditværdig virksomheden er, desto lavere er risikoen og dermed også det forventede afkast. Modsat betyder opgraderingen i virksomhedens kreditrating, at kursen på obligationerne stiger. Den gevinst har mange investorer høstet de seneste år. Fortsatte muligheder for ekstra afkast ved kreditopgraderingen vurderes generelt som aftaget.

Overordnet er virksomhedsobligationer inddelt i to grupper: Investment Grade og High Yield. Selve kreditratingen udføres af ratingbureauerne Moody's, S&P og Fitch. Selskaber bliver hyret af virksomhederne (udstederne eller deres banker) til at give en karakter. Er denne karakter lig med eller over Baa3 (Moody's), BBB- (S&P og Fitch), så er virksomheden "Investment Grade", hvilket vil sige, at der er god sikkerhed for pengene. Det betyder også, at det forventede afkast er begrænset til typisk cirka 3 procent eller mindre. Dertil kommer valutakursrisikoen, hvis obligationen er udstedt i anden valuta end danske kroner eller euro, ofte amerikanske dollar.

Har virksomhedsobligationerne en kreditrating under ovennævnte grænser, så er der tale om High Yield-obligationer, der også poulært kaldes Junk Bonds. Det betyder ikke, at eventuel konkurs er tæt på, men det betyder, at virksomheden ikke hører til blandt de absolut stærkeste.

Ved investering i virksomhedsobligationer skal man være bevidst om, at en del af afkastet kommer fra den kreditrisiko, investor påtager sig. Hvis en statsrente for en tiårig obligation er 2 procent, og en High Yield-obligation med ti års løbetid kan købes med en effektiv rente på 4 procent, så kommer de ekstra 2 procentpoint fra kredit- og illikviditetsrisikoen. Ti år er lang tid for en virksomhed. Bare tænk på, hvordan en dansk virksomhed som Vestas bare for halvandet år siden var i dyb krise med en aktiekurs på cirka 25 og i dag strutter af selvtillid med en aktiekurs omkring 265.

"Investerer man i virksomhedsobligationer, skal man kunne analysere virksomheden mindst lige så grundigt, som når man investerer i en aktie. Faktisk skal man være endnu mere omhyggelig, for der kan være helt særlige forhold tilknyttet obligationen," siger Henry Høeg.

Triggere

De ekstra særlige forhold, som Henry Høeg henviser til, er de specielle betingelser, der følger obligationen, og som fremgår af obligationsprospekterne. De er ofte skrevet på engelsk i et fagsprog, der henvender sig til eksperter.

Dykker man ned i disse prospekter, skal man kigge nøje efter betingelser, som under ét kaldes "triggere". Det er klausuler, der kan betyde, at obligationen forlænges, den pålydende rente ændres eller at den indfries før tid til en kurs, der afviger fra det forventede.

Disse triggere kan for eksempel udløses af, at en virksomhed sælges, eller at visse kapitalkrav ikke opnås. Alle disse særlige forhold bliver selvfølgelig prisfastsat af markedet ved salg, men vil ofte være meget svære at sætte en værdi på.

"Vi hører ofte kunder sige, at de ikke ønsker at sælge deres virksomhedsobligation, da den jo bliver indløst om nogle få år. Men det er især i perioden op til den forventede indfrielse, at der kan komme særlige triggere i spil, der lige pludselig betyder, at investeringen går fra at være god til at blive dårlig. Individuel rådgivning er her helt essentielt," siger Henry Høeg. 

Investeringsværkstedet_graf

Renterisikoen bliver ofte overset

Investering i obligationer betyder, at investor påtager sig en renterisiko. Det vil sige en risiko for, at kursen på obligationen svinger i takt med skiftet i det generelle renteniveau. I øjeblikket er renteniveauet her og i udlandet historisk lavt. Det betyder, at fortjenesten i form af kursstigninger som følge af yderligere rentefald er meget begrænset. Formuepleje har en klar holdning til, at renterne ikke kan falde yderligere, men at de i stedet over de næste par år skal stige mindst 1 procent eller mere.

Det vil betyde kursfald på virksomhedsobligationer med en løbetid på mere end højst et par år. Den risiko kan elimineres ved at sælge obligationerne og i stedet købe andre typer af aktiver med et større langsigtet afkastpotentiale. Hvilke vil afhænge af en konkret rådgivning, hvor større investorer altid er velkomne til at kontakte Formueplejes formuerådgivere.

Rebalancering er påkrævet

Et helt centralt punkt i forbindelse med den rådgivning, som Henry Høeg og hans rådgiverteam udfører til dagligt, er at kigge på den samlede porteføljes fordeling på aktivtyper.

Flere uafhængige udenlandske analyser har vist, at op imod 70-90 procent af afkastet skyldes en korrekt fordeling af formuen på forskellige aktivtyper. Formuepleje er specialister i at analysere aktivallokering qua Formueplejes mange års erfaring med blandende porteføljer. Derfor er en spredning på forskellige aktivtyper i forhold til kundens risikoprofil og investeringshorisont altafgørende for et godt, solidt og attraktivt langsigtet afkast.

"Investering er en dynamisk proces, hvor det er nødvendigt med jævne mellemrum at få porteføljen tilpasset, så den hele tiden er rustet bedst muligt til dels at kunne tackle de aktuelle udviklinger på finansmarkederne, dels de ønsker investor har til afkast, risiko og likviditet," siger Henry Høeg. Han tilføjer, at Formueplejes erfarne rådgiverteam altid er parat til at rådgive større investorer om hele deres portefølje - også værdipapirer, som ikke udbydes af Formuepleje.

 

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>