Stort potentiale i russiske aktier

Det russiske aktiemarked har ligget underdrejet i en længere periode, men flere faktorer peger på, at en investering i russiske aktier har et godt og attraktivt potentiale. Derfor kan det være en fordel at investere i afdeling Alfred Berg Rusland som supplement til sin øvrige Emerging Markets-eksponering.

Gennem de seneste par år har Rusland gjort sig bemærket i både danske og internationale medier med historier om korruption, fængslede Greenpeaceaktivister og Vladimir Putin som Ruslands svar på Supermand.

Men der findes en anden og mere positiv historie om Rusland, som sjældent bliver fortalt. En historie om et land på vej opad og med muligheder for gode afkast. Selvom historien ikke rigtigt har fundet vej til mediernes søgelys, er den og Rusland i det hele taget en rigtig god nyhed, mener Formueplejes investeringskomite.

Voksende middelklasse

Tiden, hvor luksus, dyre biler og privat forbrug var - ja - en by i Rusland, er for en stor del af den russiske befolkning for længst et overstået kapitel. Den Røde Plads, som tidligere var indbegrebet af kommunisme, er nu et kapitalistisk mekka, hvor forbrug og eksklusive luksusvarer er i højsædet. Den russiske middelklasse er nemlig blevet både større og rigere.

Gennem en målrettet indsats fra det offentlige sundhedsvæsen er befolkningen blevet sundere, og strengere alkohol- og rygepolitikker har medvirket til, at den gennemsnitlige levealder er steget markant for begge køn. De mange tiltag gør, at middelklassen forventes at vokse sig dobbelt så stor som nu i løbet af de næste ti år. I 2023 vil middelklassen altså bestå af 59 millioner mennesker, hvilket svarer til befolkningen i hele Storbritannien. Siden krisen efter Sovjetunionens fald er gennemsnitslønnen tredivedoblet, bruttonationalproduktet pr. indbygger er tyvedoblet, og dermed er landet inde i en udvikling, som har stor betydning for russisk økonomi.

"Kigger man på Ruslands økonomi, er Finans og Energi som altid to meget betydelige sektorer, men faktisk er en sektor som Forbrug mindst lige så interessant. I takt med, at befolkningen bliver mere velstående, forbruger den også mere, så derfor vil man også fremadrettet uden tvivl opleve en kraftig vækst i den del af økonomien," forklarer Leif Hasager, som er investeringsdirektør i Formuepleje.

Han tilføjer, at væksten i netop denne sektor desuden har den fordel, at det ikke er et politisk følsomt område, og derfor er væksten netop her forbundet med en langt mindre risiko end andre sektorer.

Gylden undergrund

Også på ressourcefronten har Rusland oplevet en rivende udvikling. Landet har en helt enestående råstofbase og er verdens ledende producent af blandt andet olie, flydende kulbrinter og gas. Derudover findes omkring en tredjedel af jordens jernmalm og en femtedel af alle kuldepoter i den russiske undergrund.

Økonomisk set har denne rigdom både været en fordel og en ulempe for Rusland:

"Fordelen ved at have adgang til disse ressourcer er, at russerne simpelthen pumper guld op af jorden," siger Leif Hasager.

"Ulempen er, at de har ladet deres råstoffer blive en sovepude, hvilket har betydet, at man ikke har indført nok af de reformer, der har været nødvendige, som for eksempel liberaliseringen af erhvervslivet og at komme korruptionen til livs. Presset har ikke været så hårdt, fordi man har haft disse råvareindtægter."

Men nu er Rusland vågnet, for Asien er i boomende vækst og har akut behov for de råvarer, russerne kan levere. Dermed har Kina efter flere årtier væltet Tyskland af pinden som Ruslands største internationale handelspartner, og samarbejdet med kineserne har været en stor fordel for mange af Ruslands førende virksomheder.

Det russiske erhvervsliv nyder desuden godt af, at Rusland siden august 2012 har været medlem af World Trade Organization (WTO). Man regner nemlig med, at medlemsskabet vil give større effektivitet på det russiske marked, fordi de producenter, som ikke er konkurrencedygtige, vil blive tvunget ud af markedet eller i det mindste til at omstrukturere.

Derudover har regeringen løsnet reglerne for importeret udstyr, maskineri og andre investeringsvarer. Dette vil tilskynde virksomhederne til at opgradere deres teknologi, hvilket vil sætte yderligere gang i hjulene i forhold til moderniseringen af økonomien.

International opmærksomhed

Desuden har det internationale verdenssamfund også rettet blikket mod Rusland, efter landet er blevet valgt som vært ved en række vigtige internationale begivenheder. I 2014 løber Vinter-OL af stablen i den russiske by Sochi, og senere drager også verdens bedste fodboldhold til Rusland, som er vært ved VM i 2018.

Den internationale bevågenhed har betydet, at russerne har fået fokus på forbedringen af infrastrukturen. I løbet af de næste par år vil den russiske regering derfor bruge 14 milliarder dollar på tre store projekter: Moskva-Kazan-motorvejen, ringvejen i Moskva-området og renoveringen af den transsibiriske jernbane. På længere sigt planlægger Rusland at øge investeringerne i infrastruktur med det formål at stimulere den økonomiske vækst.

Ifølge Leif Hasager er især vinterolympiaden en meget vigtig begivenhed for russerne, fordi den giver dem mulighed for at vise et kønnere ansigt af sig selv end det, der ellers bliver fremstillet i medierne, og også det vil have stor betydning for økonomien:

"Inden for en femårig horisont er der meget stor sandsynlighed for, at verden vil se mere positivt på russiske aktier, som formentlig også vil klare sig rigtig godt. Der kan selvfølgelig ske alt muligt inden for det næste år eller to, men på et tidspunkt er det overvejende sandsynligt, at det faktum, at aktierne netop nu er så billige, vil slå igennem. Det betyder, at de vil blive prissat på en måde, så de investorer, der er investeret i markedet allerede nu, vil få et højt afkast," forklarer Leif Hasager.

Den russiske undtagelse

På grund af den aktuelle udvikling og de mange nye tiltag er situationen i Rusland faktisk så god en historie, at Formueplejes investeringskomite helt ekstraordinært har vedtaget, at russiske aktier i øjeblikket er en rigtig god investering.

"Investeringskomiteens arbejde består i at vurdere, om det er fordelagtigt at investere i de brede aktivklasser som for eksempel Emerging Markets-aktier eller ej. Normalt går vi i investeringskomiteen ikke ind og forholder os eksplicit til, om vi for eksempel skal investere direkte i vietnamesiske eller brasilianske aktier. I stedet følger vi de største Emerging Markets-lande, og hvis vi ser noget helt exceptionelt, har vi mulighed for at gøre noget. I forhold til Rusland er vi som en undtagelse nået til den konklusion, at russiske aktier er virkelig billige," fortæller Leif Hasager.

Selvom komiteen længe har haft øjnene mod det russiske aktiemarked, er interessen kun blevet større, siden Formueplejekoncernen i 2013 købte den danske kapitalforvalter Alfred Berg Danmark, som efterfølgende har skiftet navn til Absalon Capital. Med i købet fulgte nemlig en dedikeret Rusland-portefølje - Absalon Invest, afdeling Alfred Berg Rusland. Porteføljen forvaltes af en manager i Skt. Petersborg, der gennem selskabsanalyser afdækker undervurderede virksomheder indenfor de enkelte sektorer. Efter talrige virksomhedsbesøg kender manageren det russiske marked ud og ind, og derudover investerer afdelingen i russiske aktier efter en strategi, der primært er baseret på erkendelsen, at aktiemarkedet påvirkes af landets politiske og økonomiske situation.

 

Rusland_Skema

Note: Opmærksomheden henledes på, at Jyske Invest Russiske Aktier indtil 2012 var investeret i østeuropæiske aktier, hvorfor sammenligningen af afkast skal tages med forbehold.

Minimeret risiko

Derfor er det også vigtigt at være opmærksom på, at selvom aktierne er billige, betyder det ikke nødvendigvis, at de er gode.

Rusland kæmper stadig med dårlig presse, korruption og politisk indblanden i erhvervslivet, og derfor er der nogle ting, man som investor bør holde sig for øje:

"Der er altid risiko forbundet med investering, men i det store hele har porteføljeinvestorer ikke mistet penge på at investere i Rusland. Der har været enkeltstående negative begivenheder, men ingen af dem har kunnet rykke ved de helt fantastiske afkast, man har kunnet få ved at investere i Rusland. Sådan vil det givetvis også være fremadrettet," siger Leif Hasager og tilføjer, at risikoen faktisk ikke er så stor, som mange tror:

"Folk overvurderer risikoen, men den skal selvfølgelig fjernes så vidt muligt. Man skal ikke bare købe billige aktier i Rusland. Man skal købe de aktier, som er billige, og som er gode. Dem finder man ved at have indgående kendskab til markedet, og det har vores manager i Sankt Petersborg," slutter investeringsdirektøren.

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>