Status på Formueplejes eksponering over for Rusland

Formueplejes aktieporteføljer har en direkte eksponering over for russiske aktier på 6,5 procent. I løbet af marts har udsvingene være store, men her primo april er værdien af investeringerne i russiske aktier genetableret. Formuepleje fastholder sin aktuelle eksponering.

I marts har krisen mellem Vesten og Rusland, Ukraine og Krim sat dagsordenen på både de finansielle markeder og på den storpolitiske scene. Krisen er på ingen måde løst, og der udestår givetvis en længere periode med diplomatiske forhandlinger, militære forholdsregler og storpolitiske opgør. Investeringsmæssigt er det vigtigt at være langsigtet i sine betragtninger og se igennem de aktuelle udfordringer.

Formuepleje valgte i august 2013 at investere i flere attraktive russiske aktier. Begrundelsen var, at udvalgte russiske aktier havde en meget attraktiv prisfastsættelse og dermed rummede et meget betydeligt afkastpotentiale på længere sigt. Dén vurdering har den aktuelle krise ikke ændret ved for så vidt angår den fundamentale opfattelse af selskabernes evne til at skabe værdi for investorerne på langt sigt. Formueplejes investeringskomite har derfor besluttet at fastholde aktieporteføljernes eksponering i russiske aktier.

Aktuelt er cirka 14 procent af aktiebeholdningen placeret i emerging market-aktier. Indeholdt i den position udgør russiske aktier knap halvdelen, idet russiske aktier i alt udgør cirka 6,5 procent af den samlede portefølje.

To russiske aktier har været en gevinst

Porteføljen har to væsentlige investeringer i russiske aktier: Energiselskabet Lukoil og storbanken Sberbank. I perioden 28. februar til 31. marts er Lukoil steget 1,3 procent målt i danske kroner. I samme periode er Sberbank faldet 5,4 procent målt i danske kroner. I løbet af marts har Formuepleje endda købt op i Sberbank til lavere kurser, hvilket samlet set har givet et positiv bidrag til porteføljens afkast. Det skal ses i lyset af, at det russiske aktiemarked har været et af de bedst performende i anden halvdel af marts.

Fremtiden

Det er klart, at den politiske situation og omfanget af eventuelle yderligere sanktioner på nuværende tidspunkt er ukendt. Formuepleje kan dog konstatere, at de finansielle markeder aktuelt vurderer risikoen for væsentlige økonomiske effekter - af de på nuværende tidspunkt iværksatte og planlagte sanktioner - som værende lille. Aktiemarkederne har de seneste to uger udviklet sig positivt, og den lange rente er igen steget. Olieprisen og dollaren er stabil.

Som professionel kapitalforvalter med stor erfaring er det investeringskomiteens vurdering, at det aktuelle politiske spil nok kan skabe uro på finansmarkederne, men på langt sigt fastholder komiteen den aktuelle eksponering over for russiske aktier. 
 

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>