Spændende start på US-regnskabssæson i dag

Torsdag den 9. januar starter den amerikanske aluminiumsproducent, Alcoa, igen den amerikanske regnskabssæson. Regnskabet, der kommer torsdag efter det amerikanske marked er lukket, vil således igen være en vigtig retningspil for, hvad vi kan forvente os af de amerikanske selskaber over de kommende uger.

Positive takter forventes at forsætte

Alcoa overraskede både på omsætning og bundlinje ved aflæggelsen af regnskabet for andet kvartal. Baggrunden var først og fremmest benhård fokus på omkostninger og kapacitet kombineret med, at efterspørgslen efter forarbejdet aluminium til fly- og autoindustrien forblev stærkt. Afgørende for, at selskabet kunne overraske var selvfølgelig også, at forventningerne op til selve regnskabsaflæggelsen var blevet sænket kraftigt. Det er en tendens, der har været kendetegnende de fleste amerikanske selskaber gennem de seneste kvartaler.

"Når Alcoa torsdag kommer med regnskab vil fokus rette sig mod prisudviklingen på aluminium, der i andet halvår har stabiliseret sig og senest begyndt at stige. Samtidig forventes der forsat en stærk efterspørgsel efter aluminium fra blandt andet autoindustrien, men også aluminium til blandt andet drikkedåser," siger aktiestrateg i Formuepleje, Otto Friedrichsen.

Skulle kombinationen af ovenstående medføre en rapportering, der er bedre end ventet, er det ikke usandsynligt, at indtjeningsestimaterne til 2014 vil blive justeret, tilføjer Otto Friedrichsen.

Hvad gør markedet?

Markedet forventer en indtjeningsfremgang på cirka 6 procent i 4. kvartal 2013. Den indtjeningsmur, vi gennem de første tre kvartaler af 2013 har set blive bygget op, er succesfuldt blevet reduceret med over 30 procent, idet indtjeningsforventningerne ved udgangen af 3. kvartal lå på 9,6 procent. Analytikerne har således igen haft held til at nedjustere ganske aggressive indtjeningsestimater uden negativ kurseffekt på indekset, selvom den negative indtjeningsrevision har været bredt funderet (9 ud af 10 sektorer har fået sænket deres indtjeningsforventninger, anført af Energi-sektoren).

Blandt de 10 sektorer er det endnu engang de finansielle selskaber, der oplever den største indtjeningsfremgang på 24,1 procent. Samtidig forventes sektoren at være den største bidragsyder til den samlede indtjeningsfremgang. Korrigerede man for finanssektorens indtjening ville S&P 500 blot kunne forvente at opleve en indtjeningsfremgang på 3 procent.

"På omsætningssiden forventer markedet en fremgang på 0,3 procent, mod en forventet fremgang på 0,9 procent ved starten af kvartalet. Den beskedne omsætningsvækst skal dog ses i relation til et højt aktivitetsniveau i 4. kvartal 2012, hvorfor sammenligningsgrundlaget er højt," siger aktiestrateg Otto Friedrichsen.

Blandt de største bidragsydere til omsætningen findes IT, Sundhed og Cyklisk Forbrug.

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>