Skiftet til kapitalforeninger er på plads

Generalforsamlingerne i de seks hedgeforeninger vedtog den 20. marts 2014, at de seks hedgeforeningerne skal skifte status til kapitalforeninger.

Den sidste fase i processen fra de gamle nu afnoterede aktieselskaber til børsnoterede kapitalforeninger er nu på plads. Torsdag, den 20. marts 2014 blev der afholdt ordinære generalforsamlinger i Hedgeforeningerne Pareto, Safe, Epikur, Penta, Merkur og Fokus.

Generalforsamlingerne vedtog enstemmigt, at foreningerne skulle skifte status til kapitalforeninger. Vedtægterne er ændret og implementering over for Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er i gang. Investerings- og risikorammerne er uændrede.

Statusskiftet er en konsekvens af ny EU-lovgivning og implementering af FAIF-direktivet, der trådte i kraft den 22. juli 2013. Ifølge dette direktiv skal hedgeforeninger være omdannet til kapitalforeninger inden den 1. april 2014.

For investorerne er det kun tale om juridiske teknikaliteter, hvor de seks foreninger har skiftet status fra hedgeforeninger til kapitalforeninger. Alt andet er uændret.