Sidste fase i overgangen fra aktier til foreninger er næsten på plads

Siden efteråret 2012 har Formuepleje været i gang med den omfattende flytning af investeringerne i regi af aktier over til børsnoterede foreninger. Nu er sidste fase i gang, og alt forventes helt på plads inden årets udgang.

Hele denne lange proces fra aktieselskaber til foreninger er dels udløst af ny EU-lovgivning, dels af bestyrelsernes ønsker om at give investorerne en række nye fordele, når de investerer i Formueplejes investeringsløsninger. Fordelene er:

  • Reelt ubegrænset likviditet - idet der vil kunne ske emission og indløsning på daglig basis
  • Mindre kursdifference ved handel - idet der er maksimale procentsatser for emission, og indløsning, som er lavere end de kursdifferencer, som aktionærerne kunne opleve ved handel med aktierne
  • Sammenlignelighed med andre tilsvarende investerings- og kapitalforeninger
  • Skærpet tilsyn fra Finanstilsynet giver tryggere rammer for investorerne

Et langt forløb

I januar 2014 blev den egentlige flytning af værdier gennemført. Det skete ved, at aktionærerne i Formueplejeselskaberne fik udloddet investeringsbeviser i de nye tilsvarende foreninger. Her er det vigtigt at understrege, at investerings- og risikorammer er fuldstændigt uændrede i forhold til dengang, hvor investeringerne foregik i regi af investeringsselskaber.

Det var en meget omfattende flytning af aktionærernes investeringer, idet værdier for cirka 30 milliarder kroner skiftede plads. Mandag den 13. januar blev den overskydende spids som følge af det skæve ombytningsforhold udbetalt til depoternes afkastkonti, og den vigtigste del af transaktionen var på plads.

Afnotering

Tilbage i aktionærernes depoter lå de gamle tømte aktier, og den næste fase, hvor de syv børsnoterede selskaber Optimum, Pareto, Safe, Epikur, Penta, Merkur og LimiTTellus skulle afnoteres, gik i gang. Selskaberne levede blandt andet ikke op til kravene for at være noterede, da egenkapitalen i selskaberne var cirka 6-7 millioner kroner, så afnoteringen var både nødvendig og ønskelig.

En ansøgning om afnotering blev sendt til Nasdaq OMX Copenhagen i den anden uge af januar. Børsen vendte hurtigt tilbage og meddelte, at ansøgningen var imødekommet, og at afnoteringen ville ske med sidste noteringsdag den 18. marts 2014. Siden da har alle Formueplejeaktierne status af unoterede aktier. Læs mere om dette på formuepleje.dk.

Fokus blev mere tilgængelig

Også aktionærerne i det unoterede selskab Formuepleje Fokus fik udloddet deres værdier i form af nu børsnoterede investeringsbeviser i kapitalforeningen Fokus. Dermed oplevede aktionærerne, at deres investeringer blev mere likvide, og den tidligere grænse på investering i Formuepleje Fokus for minimum 750.000 kroner blev reelt ophævet ved introduktionen af kapitalforeningen Fokus. I dag kan man derfor investere i Formuepleje Fokus' unikke obligationsstrategi for helt ned til cirka 107 kroner plus kurtage.

Kapitalforeninger

Den 20. marts 2014 var der ordinær generalforsamling i de seks hedgeforeninger. Her blev det enstemmigt besluttet at gennemføre statusskifte til kapitalforeninger. Der er alene tale om, at typen af forening skifter. Alt andet forbliver fuldstændigt uændret. Statusskiftet er nu registeret på vores hjemmeside, hos Morningstar, InvesteringsForeningsRådet og dets dataselskab Fundcollect. I løbet af maj bliver registeringen opdateret i Erhvervsstyrelsen, idet Finanstilsynet allerede umiddelbart efter generalforsamlingen godkendte statusskiftet. Skiftet fra hedgeforeninger til kapitalforeninger er en konsekvens af implementeringen af ny EU-lovgivning, der betyder, at hedgeforeninger skal omdannes til kapitalforeninger.

Det sidste stykke vej

Som ejer af de gamle Formueplejeaktier udestår nu kun, at man nemt og bekvemt kan komme af med sine aktier. Dette vil ske gradvist den kommende tid og er en proces, som først helt kan afsluttes i efteråret 2014. Som aktionær skal man dog intet foretage sig, men afvente information fra Formuepleje.

Fremtiden er sikret

Med det nye setup med børsnoterede investerings- og kapitalforeninger ser Formuepleje frem til et fortsat godt samarbejde om at skabe attraktive langsigtede afkast til gavn for investorerne - målet er klart: Formuepleje bevarer og øger formuer. Investeringskonceptet er nu fremtidssikret.

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>