Se igennem op- og nedturene på aktiemarkederne

En af de sværeste discipliner inden for investering er at forudse op- og nedturene på finansmarkederne og reagere ved sælge og genkøbe på de rigtige tidspunkter.

Et er at udvælge de rigtige investeringer, der passer til ens risikoprofil og investeringshorisont. Noget andet er at prøve at undgå nedturene ved at forsøge at sælge ud i tide og derefter købe ind på det rigtige tidspunkt for at ride maksimalt med på opturene.

Formuepleje fraråder helt almindelige langsigtede investorer at forsøge at time markedet, simpelthen fordi risikoen for fejl er alt for stor. Bare få dages forkert timing kan koste dyrt på det langsigtede afkast.

Senest så vi i midten af oktober i år, hvordan de globale aktier i løbet af en uge faldt cirka 7 procent. Men ved udgangen af oktober havde aktierne stort set genvundet det tabte. Primo december lå de globale aktier endda cirka 5 procent højere. Spørg derfor dig selv: Hvis du havde solgt ud den 1. oktober 2014, havde du så genkøbt på bunden den 16-17. oktober? Sandsynligvis havde du ventet for længe og dermed måske helt have undgået opturen.

globaleaktier

"Den bedste strategi er at holde fast i sine investeringer og være tro mod ens risikoprofil og investeringshorisont. Skal du først bruge pengene om mere end fem år, er det klogest at overlade styringen til en professionel kapitalforvalter som Formuepleje," siger direktør Henry Høeg.

Risiko ved forkert timing

Målt over 20 år fra 1992 til 2011 gav det amerikanske S&P 500-indeks 7,8 procent i årligt afkast. Hvis man som investor blot stod kontant de 10 bedste børsdage over perioden, ville ens årlige afkast være reduceret til 4,1 procent. Havde man undladt at være investeret de 30 bedste handelsdage, ville det samlede afkast over 20 år være blevet negativt.

"Problemet er, at de finansielle markeder har det med at overraske. Det kræver både dygtighed og held at købe og sælge på op- eller nedturene korrekt. Når jeg taler med kunder om timing, siger jeg altid, at de skal fokusere på deres investeringshorisont, det vil sige den dag, hvor de reelt skal bruge deres penge til forbrug. Det betyder, at de skal nedbringe risikoen i takt med udløbet af deres investeringshorisont," siger Henry Høeg.

Formuepleje udfører risikostyring - ikke timing

For investorer, der er investeret i en eller flere af Formueplejes investeringsløsninger, foretager Formueplejes investeringskomité konstant overvågning og analyse af både de kort- og langsigtede trends på de finansielle markeder.

Formålet er at identificere uønskede risici i tide og beskytte investorernes langsigtede afkast med det klare formål at bevare og øge formuer. Egentlig timing af de mange mindre og større op- og nedturer er ikke en del af Formueplejes aktive porteføljestyring. Det er i højere grad langt mere et spørgsmål om at identificere ubalancer i tide og koble det sammen med analyser af den aktuelle konjunkturudvikling og arbejde med forskellige scenarier for udviklingen.

Justerer løbende

Investeringskomiteen kan for at beskytte investorernes langsigtede afkast blandt andet ændre på gearingen, på fordelingen mellem aktier og obligationer samt afdække porteføljen over for aktiekursfald, rentestigninger og valutaændringer. Aktuelt er obligationsbeholdningen afdækket over for risikoen for rentestigninger op til et vist niveau, og der foregår løbende en justering af de fastlagte positioner.

"Alt i alt betyder Formueplejes aktive fordelings- og porteføljestyring, at investorerne i Formueplejes sammensatte investeringsløsninger netop ikke skal tænke på timing af deres investeringer i forhold til mulige fremtidige op- og nedture, men alene skal tænke på at være investeret i de produkter, der passer til risikoprofil og investeringshorisont," siger direktør Henry Høeg.    

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>