Problemerne med at se tildelte investeringsbeviser i depotet er løst

Formuepleje kan lørdag, den 11. januar 2014, konstatere, at de problemer, der var i den forgangne uge med, at investorerne ikke kunne se de tildelt investeringsbeviser i deres depoter, er løst.

Formuepleje forventer, at udbetalingen af den lille restværdi som følge af den skæve ombytningsfaktor, sker mandag, den 13. januar 2014. De gamle "tømte" aktier forventes begæret afnoteret snarest muligt med forventet effekt i begyndelsen af marts 2014.

Forsinkelse - ligesom ved udbytte

Teknisk henledes opmærksomheden på, at der er sket en udlodning af værdierne af aktierne i form af investeringsbeviser. Selve denne teknik kan sammenlignes med den situation, hvor en aktie udbetaler udbytte, idet der også her går nogle dage fra, at udbyttet fragår i kursen til det udbetales. Dog gælder det for Formueplejeaktiernes aktuelle udlodning, at her sker "udbyttebetalingen" i form af investeringsbeviser. I øvrigt ser man ofte forsinkelser på nogle dage i registreringen af beholdningerne i forbindelse med aktieemissioner, tildeling af bonusaktier med mere.

Læs mere om udlodningen her.