Olieprisen i frit fald

November har været præget af et stort fald i olieprisen. Det har lagt en dæmper på inflationen og øger presset på Den Europæiske Centralbank for nye opkøb. De lange renter er presset ned, hvilket har kostet på obligationsdelen, mens stigende aktiekurser har trukket afkastet op.

Læs månedsrapporten som pdf.

Lavere oliepris - godt for væksten

I november er olieprisen faldet yderligere, så samlet set er olieprisen nu 35 procent lavere i forhold til bare for fem måneder siden. Kursfaldet blev forstærket, da OPEC overraskende ikke sænkede deres produktion af olie. Det globale udbud af olie har været stigende efter vækst i USA's olieindustri på grund af udvinding af skifergas. De lave oliepriser er godt for forbrugerne, da det skaber luft i budgettet til at købe andre ting. Ifølge IMF vil et fald i olieprisen på 30 procent løfte væksten i de vestlige lande med op til 0,8 procent.

De faldende oliepriser lægger en dæmper på inflationen, og da denne allerede er meget lav i Euroland, har de lavere oliepriser sænket forventningerne til inflationen yderligere. Det er ikke godt nyt for Den Europæiske Centralbank (ECB), da inflationen kommer endnu mere ud af trit i forhold til centralbankens målsætning. Derfor øges presset på centralbanken til at komme med nye tiltag. Det kunne for eksempel være opkøb af statsobligationer.

Markederne har allerede taget forskud på glæderne og købt op i længere løbende obligationer, hvilket har presset de lange renter yderligere ned, så en 10-årig dansk statsrente nu er under 1 procent, hvilket er historisk lavt. Det har kostet i obligationsporteføljerne i Formueplejeforeningerne, som er afdækket mod stigninger i de lange renter. Vi fastholder dog strategien, da markedet har indpriset meget i forhold til ECB's mulige opkøb.

Mere af samme skuffe

November blev kendetegnet ved en fortsættelse af det positive momentum siden korrektionen i midten af oktober. Ud over investorernes mere positive syn på risiko og dermed villigheden til at investere i aktier har forventninger om yderligere europæiske stimuli samt udviklingen i olieprisen sat dagsordenen. Samlet set har Formueplejeforeningernes aktieportefølje givet et afkast på 1,9 procent før omkostninger, hvilket var 0,3 procentpoint lavere end markedet generelt.

Tyske og europæiske aktier generelt har sammen med Japan gjort det godt den seneste måned. Japan igangsatte som bekendt yderlige finansielle stimuli i oktober, og chefen for den europæiske centralbank indikerede kraftigt, at dette også kunne blive tilfældet i Europa givet den fortsatte mangel på inflation.

Netop forholdet omkring mangel på inflation blev i november udfordret med det største månedlige olieprisfald siden 2008. Amerikansk og europæisk olie er faldet knap 20 procent november. Ud over at virke deflationært i økonomierne har det den positive effekt, at den globale forbruger alt andet lige får øget sit økonomiske råderum. Olieprisfaldet skal i høj grad ses som en udbudsproblematik, hvor beslutningen omkring fastholdelse af den nuværende produktion i OPEC blot øgede problematikken. Formueplejeforeningernes aktieportefølje har tre olierelaterede selskaber i porteføljen, men er samlet set betydeligt undervægtet i sektoren sammenlignet med det generelle marked.

Læs månedsrapporten som pdf.

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>