Nytårsbrev fra bestyrelserne

I næste uge udkommer Magasinet FORMUE. Med magasinet følger et brev fra Formueplejeselskabernes og Formueplejeforeningernes bestyrelser.

2013 blev et godt investeringsår og et år med forandringer for investorerne

Bestyrelserne for de otte Formueplejeselskaber og de otte foreningsbestyrelser kan med
tilfredshed konstatere, at 2013 blev endnu et godt investeringsår med gode og solide risikojusterede afkast til alle investorer.

2013 blev også året, hvor bestyrelserne for Formueplejeselskaberne med tilfredshed kunne konstatere, at aktionærerne på de mange ekstraordinære generalforsamlinger gav deres opbakning til, at næsten alle værdierne i Formueplejeselskaberne kunne flyttes over i nye juridiske enheder i form af investerings- og hedgeforeninger.

Skiftet skete den 8. januar 2014, hvor alle aktionærerne fik udloddet næsten alle deres værdier automatisk via Værdipapircentralen. Mandag den 13. januar blev transaktionen afsluttet ved udbetaling af et lille restbeløb som følge af de skæve ombytningsfaktorer. Det er vigtigt at understege, at ingen værdier er tabt. Kursværdien af dine investeringer hos Formuepleje er alt andet lige fuldstændig uændrede og kun påvirket af de normale markedsbevægelser.

Skiftet var nødvendigt som følge af ny lovgivning fra EU, men indebærer samtidig flere fordele for investorerne i form af daglig indløsning og emission, skærpet tilsyn fra myndighederne og lavere kursspread.

De nu "tømte" Formueplejeaktier ligger stadig i dit depot, men med en indre værdi på nogle få kroner pr. aktie. Formueplejeselskaberne har anmodet Nasdaq OMX om afnotering. Det forventes at ske i begyndelsen af marts 2014. Når aktierne er afnoteret, forventes det, at blandt andet Formuepleje Holding A/S afgiver et købstilbud på aktierne. Det anbefaler bestyrelserne, at du tager imod. Når den tid kommer, får du mere at vide om det praktiske.

Bestyrelserne er meget tilfredse med, at processen med migrering fra aktier til investeringsbeviser nu næsten er gennemført og understreger, at investeringspolitikken i foreningerne er uændret i forhold til tidligere i investeringsselskaberne.

Med venlig hilsen

Carsten With Thygesen, Formand for Formueplejeforeningerne

og

Jørn Nielsen, Næstformand for Formueplejeforeningerne

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>