Midler i Virksomhedsordningen må investeres i Formueplejes investeringsløsninger

Loven er klar. Midler i Virksomhedsskatteordningen, VSO, må gerne investeres i en eller flere af Formueplejes akkumulerende investerings- og hedgeforeninger.

Har du som for eksempel advokat eller revisor penge stående under virksomhedsskatteordningen, er der stramme regler for, hvad du må investere i. Du må for eksempel ikke investere pengene i enkeltaktier som Novo Nordisk eller A.P. Møller-Mærsk. Men du må gerne investere dem i rentebærende obligationer og akkumulerende investeringsforeninger.

Formueplejes investerings- og hedgeforeninger er akkumulerende foreninger, hvilket betyder, at det ifølge gældende lov er tilladt at investere midler under virksomhedsskatteordningen i alle Formueplejes akkumulerende foreningers afdelinger, idet de er omfattet af aktieavancebeskatningslovens §19.

Loven er klar

Jævnfør Virksomhedsskatteloven §1, stk. 2 kan "aktier m.v. omfattet af aktieavancebeskatningsloven, uforrentede obligationer og præmieobligationer kan ikke indgå i virksomhedsordningen, medmindre den skattepligtige driver næring med sådanne aktiver. Konvertible obligationer omfattet af aktieavancebeskatningsloven, andele i foreninger omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 3 og 4, obligationer, der beskattes efter reglerne for finansielle kontrakter, samt aktier og investeringsbeviser m.v., når aktier og investeringsbeviser m.v. er udstedt af et investeringsselskab, jf. aktieavancebeskatningslovens § 19, kan dog indgå i virksomhedsordningen."

Interessant langsigtet investering

Senior formuerådgiver Peter Goldschmidt har mange kunder blandt advokater og revisorer, som er i virksomhedsordningen, og som dermed har fordele af at kunne investere midlerne hos Formuepleje.

"Jeg oplever ofte, at mine kunder ikke er klar over, at det er lovligt at investere midler optjent under virksomhedsordningen hos Formuepleje. Det vil jeg gerne én gang for alle slå fast. Det er lovligt, og det er endda for mange advokater og revisorer en god mulighed for at opnå et attraktivt langsigtet afkast," siger Peter Goldschmidt.  

Hold midlerne adskilt

Rent praktisk anbefaler Formuepleje, at investeringerne i Formueplejes investeringsforeningsafdelinger adskilles fra placeringen af de øvrige midler, idet pengeinstituttet bør oprette et særskilt depot og konto. Det vil gøre det lettere for investor og revisor at lave skatteregnskab. Kontakt Formuepleje for yderligere rådgivning.

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>